English

Zendingsnieuws

Zendingsnieuws Suriname TFC Lob Makandra – September 2010

lobmakandra-l

Lob Makandra berichten

Zendelingen Roy & Sila Wong Swie San, Postbus 9050, Paramaribo, Suriname.

Tel.: 00597-350066. E-mail: rwss@sr.net, website www.lobmakandra.com

Giften via Zending & Gemeente, Sassingastins 19, 8925 JJ Leeuwarden, Postbanknr.2047678

lobmakandra-r

September 2010

Beste zendingsvrienden,

Het is momenteel een vrolijke drukte in ons Centrum nu de grote schoolvakantie sinds midden augustus is begonnen. Kinder-, jeugdkampen- en gemeentekampen vinden hier plaats. Heerlijk en hartverwarmend om uit de monden van de kinderen en jongeren te horen lofprijs aan de Here onze God.

elia-suriname-1

Kamp in één van de logeergebouwen

Uit het hele land komen diverse christengemeenten hier hun opbouw- en toerustingsweekenden houden. Ook scholen maken gebruik van ons centrum en komen met hun leerlingen voor vormings- en studieweekenden. Onderhoud aan de gebouwen en het terrein kost wel heel veel en het is steeds weer bidden en vertrouwen op Gods voorziening. Uw bijdrage helpt ons mee de lasten te dragen en daar zijn we erg blij mee.

elia-suriname-2

 

Onze samenkomst op de zondagmorgen

De gemeente
Gemeenteopbouw en bouwen aan een gezonde samenleving begint in principe bij goede gezinnen. Eenheid in je huwelijk was het thema van de onlangs door ons gehouden 2-daagse huwelijksconferentie voor de echtparen van onze gemeente.

elia-suriname-3

Onze praisegroup leidt de lofprijs

Een 12-tal echtparen namen hieraan deel. Vooral voor de jonge echtparen was deze conferentie bijzonder leerrijk en bemoedigend. Door communicatiestoornis, afwijzing, ontrouw, huiselijk geweld etc. etc. stranden vele huwelijken of ontbreekt de éénheid in het huwelijk. Meestal worden hierbij de kinderen het slachtoffer of groeien op in een sfeer van onvrede , ruzie en verdeeldheid. Veel jongemensen zien het huwelijk daarom niet meer zitten en gaan liever samenwonen om zich vrij te voelen te vertrekken zodra zij dat willen.

elia-suriname-4

Roy leidt de workshop op de Huwelijksconferentie

Nieuwbouw Clarkeschool
Na een vrij lange regentijd is de droge tijd in de laatste week van augustus eindelijk aangebroken. De nieuwbouw van de Clarkeschool kan weer worden voortgezet en is in volle gang. De trucks die voorheen niet door de modder konden baggeren, rijden nu af en aan met vele kubieke meters opvulzand voor ophoging van het terrein.
De bouwstenen voor de schoollokalen worden thans opgetrokken. Roy heeft zijn handen vol aan het recruteren van bekwame bouwlieden en het coördineren van de werkzaamheden.

elia-suriname-5

Het optrekken v.d. stenen v.d. lokalen

We verzoeken u voor ons te blijven bidden. Bidt dat de Here ons geve wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming. Hartelijk dank voor uw voorbede en ondersteuning. Mede hierdoor kunnen we doorgaan met Gods werk in Santopolder en omgeving.

We zegenen u in Zijn wonderbare naam: “Want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.” 1 Johannes 4 vers 4.

Hartelijke groeten van Roy en Sila.

Zoeken