English

Waarom we verliezen wanneer we toegeven

Het stemt toch wel tot nadenken, dat we deze gevoelens uitgedrukt vinden in een werelds damesblad. Het blijkt wel, dat alle oude dingen weer nieuw zijn en dat God veel meer aan de kant van vrouwen staat, dan ons tot nu voorgehouden werd. De wereld ontwaakt tot de woede en desillusie van een generatie vrouwen, die toegeven dat seksuele vrijheid niet heeft opgeleverd, wat ze uiteindelijk zochten. Daar is een reden voor … vrouwen kunnen er op rekenen, dat zij altijd veel meer verliezen dan mannen, wanneer zij compromissen sluiten en toegeven.

Door Lisa Bevere

Bijbelstudie – aflevering 2 – 2002

Waarom we verliezen wanneer we toegeven

“Het oneerlijke, akelige feit met betrekking tot de paringsdans is, dat zoveel van de vrouwelijke, seksuele macht afhangt van haar onthouding. Dit geldt zo mogelijk nog veel meer in een tijdperk, waarin alle andere meiden ook beschikbaar zijn.”

Lisa Schiffren, in een essay in The Women’s Quarterly, 1997, pg.97.
Het stemt toch wel tot nadenken, dat we deze gevoelens uitgedrukt vinden in een werelds damesblad. Het blijkt wel, dat alle oude dingen weer nieuw zijn en dat God veel meer aan de kant van vrouwen staat, dan ons tot nu voorgehouden werd. De wereld ontwaakt tot de woede en desillusie van een generatie vrouwen, die toegeven dat seksuele vrijheid niet heeft opgeleverd, wat ze uiteindelijk zochten. Daar is een reden voor … vrouwen kunnen er op rekenen, dat zij altijd veel meer verliezen dan mannen, wanneer zij compromissen sluiten en toegeven.
En natuurlijk is het matigen van onze verlangens niet genoeg voor ons. Er ligt een hogere roeping. Het gaat hierbij niet om het aanpassen van gedrag; het gaat om het herstel van waardigheid, eer, kracht en ja, zelfs macht bij een generatie vrouwen – zowel jong als oud – die niet langer bereid zijn te verliezen.
Het vreselijke feit van seksueel gebruikt zijn en vervolgens aan de kant gegooid worden, is vooral ontstellend, wanneer jonge mensen – die nog maar net tiener zijn – deze extreem grote afwijzing meemaken. Het is nooit de bedoeling geweest, dat vrouwen aan de kant geschoven zouden worden, nadat ze hun innerlijk volledig, blootgegeven en geopenbaard hebben. Het is nooit de bedoeling geweest, dat wij weggeduwd zouden worden na het verlenen van intieme toegang. Seksuele vereniging is het hoogtepunt en de viering van het één worden van twee mensen.
De baarmoeder is bedoeld voor zorgvuldig en met liefde geplante levenszaadjes; en nooit voor zorgeloos in het donker weggeworpen zaad. De moederschoot verdient zorg, zodat zij kan bloeien als een hof. God heeft de pasgetrouwde mannen van Israël opgedragen om tijdens het eerste huwelijksjaar thuis te blijven en niet mee op te trekken met het leger, zodat zij hun vrouwen gelukkig konden maken (Deuteronomium 24:5). Zij moest zorgvuldig geplant en verzorgd worden, zodat zij zou kunnen bloeien.
Wij zijn geschapen om zoveel meer te zijn dan een seksuele uitlaatklep voor mannen. En als vrouwen willen en verdienen wij meer, dan alleen maar seksuele bevrediging voor onszelf … we hunkeren naar intimiteit, romantiek en hartstocht. We willen kennen en gekend worden. Maar er kan geen echte intimiteit zijn, als er geen vertrouwen is; en er kan geen blijvend vertrouwen zijn, als er geen verbond is. Hoe zou je in vredesnaam iemand kunnen vertrouwen, die niet bereid is om op jou te wachten; die niet bereid is om zijn eigen, onmiddellijke seksuele hartstochten opzij te zetten en een langdurige relatie aan te gaan? Van nature zijn mannen veroveraars. En wanneer zij zich al hebben tegoed gedaan aan de buit van een overwinning, worden zij ongedurig en willen zij verder naar de volgende zege.
Er zit nóg een grillige kronkel in de relaties tussen mannen en vrouwen. Het is nagenoeg onmogelijk om te beginnen met seksueel contact, om vervolgens de relatie te verbeteren naar een dieper niveau. Mannen zijn niet geïnteresseerd in het beter leren kennen van diegenen, die zij al te snel hebben leren kennen (hoeveel films ook het tegendeel mogen suggereren).
Een man houdt van avontuur, van intrige en van een vrouw die hem uitdaagt meer te zijn, omdat zij gelooft dat er meer is. Hij wil geloven in degene die in hem gelooft. Hij wil er zeker van zijn, dat hij haar zijn hart, kinderen en geld kan toevertrouwen. Heel diep van binnen willen goede mannen iemands prins of ridder zijn. Vergeet nooit dat wanneer je wacht op een prins, hij op zoek zal zijn naar een prinses.
De prijs voor seksuele vrijheid is voor mannen minuscuul in vergelijking met de kosten die verhaald worden op een vrouw. Ik geloof dat dit een onderdeel vormt van de strijd die over ons is gekomen door de overtreding in het paradijs.
Vrouwen en kinderen lijden het meest, wanneer de liefdeswetten worden ontwijd. Deze wetten zijn nooit ingesteld om je van je vreugde en plezier te beroven, maar om die te beschermen. Seksuele vrijheid belooft de vrouw de vrijheid om zich seksueel te kunnen gedragen als een man. Maar in werkelijkheid zullen wij – hoe we ons ook gedragen – nooit mannen zijn … dus waarom zouden wij doen alsof wij dat zijn? Vrouwen zijn het sterkst, wanneer zij hun vrouwelijke mystiek omarmen en zich vrouwelijk gedragen.
Natuurlijk heeft onze cultuur haar best gedaan om de term vrouwelijk te verbinden aan mietje, zwak en doetje. Ik neem aan dat wanneer je vrouwelijke eigenschappen toepast op mannen, zij niet op hun plaats lijken. Maar vrouwelijkheid past wel heel goed bij vrouwen.
Wanneer vrouwen in de krachtige positie staan van hun rol als vrouw, vormt dat voor mannen de uitdaging om naar een nieuw niveau of hogere standaard te stijgen. Mannen hunkeren naar het respect, de genegenheid en aandacht van degene die zij beschouwen als hun gelijkwaardige, maar aanvullende andere helft. Het is niet goed voor een man dat hij alleen is, want zijn arbeid en leven heeft geen werkelijk doel, zonder iemand met wie hij dat alles kan delen. Mannen worden niet enthousiast voor het beschermen van vrouwen die naakt zijn (zij willen die vrouwen veroveren en in bezit nemen), maar wel van vrouwen die gekleed zijn.
Als wij intimiteit willen herstellen, dan moeten wij ons verzoenen met de waarheid. We moeten bereid zijn onze kleding weer aan te doen, zodat wij later iets hebben om te openbaren. Onze seksuele bevrijding heeft het beeld van de vrouw niet verhoogd maar omlaag gehaald. Verleiding kan er zijn zonder de invloed van vrouwelijkheid, maar vrouwelijkheid draagt de allure van vrouwelijke mystiek met zich mee.
Al duizenden jaren hebben de dochters van Eva het uitgeroepen naar de zonen van Adam: “Geef mij opofferende liefde; red en bescherm mij. Kom tegemoet aan mijn diepste behoefte aan zekerheid en veiligheid.”
Wanneer de zonen van Adam antwoorden, leggen zij allen verklaringen af, die zij niet kunnen houden in de hoop, dat de vrouw tegemoet zal komen aan een hunkering, die hij niet onder woorden kan brengen. Beiden zijn gedoemd te mislukken, omdat alleen God die diepste verlangens in ons wil bevredigen. Alleen God geeft aan de dochters van Eva en de zonen van Adam een glimp van en een hunkering naar de onuitsprekelijke vreugde die komt.
In onze wanhoop hebben wij ons geprostitueerd en hebben wij geworsteld en oorlog gevoerd met de zonen van Adam in een poging hen zover te krijgen, dat zij ons zouden zegenen en onze waarde zouden bevestigen. Maar deze worsteling heeft ons op z’n best gefrustreerd gemaakt. Maar al te vaak zijn wij teleurgesteld in het stof achtergelaten; verkracht, verwond en alleen gelaten. Uiteindelijk is het allemaal een zinloos en uitputtend proces, waarin beide partijen verliezen. Het is niet de schuld van de zonen van Adam; zij kunnen ons de zegen waarnaar wij op zoek zijn, niet geven. En wij hebben hun schrik aangejaagd door hun zoveel macht te geven over onze zielen. We moeten leren – zoals Jakob dat heeft gedaan – dat de zegen allen van God komt. We moeten God ons een nieuwe naam laten geven, want wij zijn niet langer de worstelende dochters van Eva, die zich verstoppen in de schaduw; maar wij zijn de dochters van het licht en de belofte, Zijn bruid.
Dit artikel is een aangepast gedeelte uit het nieuwste boek van Lisa,
‘Kissed the Girls and Made Them Cry’.
Dit boek is in vertaling bij Elia Stichting en zal februari 2003 uitgegeven worden onder de voorlopige titel:
‘Een droom wordt een nachtmerrie’- een pleidooi van herstel van gebroken seksualiteit.
Deze bijbelstudie is een vertaling van de nieuwsbrief ‘Messenger’ van John Bevere Ministries – 2002 Volume 2.
Met toestemming van het Europese hoofdkantoor van John Bevere Ministries is deze bijbelstudie op de website van de Elia Stichting geplaatst, omdat onze Stichting steeds nauwer gaat samenwerken met John Bevere Ministries.
Copyrights © 2004 Elia Stichting / Alle rechten voorbehouden. Reproductie en/of presentatie, geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Elia stichting geldt daarom als schending van het copyright.

Zoeken