English

U Soe Hlaing

Getuigenis U Soe Hlaing

Ik ben 65 jaar en werd getroffen door een blikseminslag. Ik raakte aan een oor doof en aan 1 oog blind. Ook kon ik daarna niet goed lopen.

Op een dag kwam Pastor Che Ko naar ons dorp. Hij preekte uit het boek HEALED FROM FROZEN PAIN van John Hofman.

Na het seminar legde hij mij de handen op en bad voor me. Al heel spoedig kon ik zien en horen, lopen en zelfs hardlopen.

God is goed en groot, geprezen zij Zijn Naam.

Zoeken