English

U BENT EEN REMBRANDT

column-johnhofman-rembrandt-1aWie kent hem niet?: Rembrandt van Rijn, Nederlands en ‘werelds beroemdste schilder. Tot de bekendste schilderijen behoren onder meer DE NACHTWACHT en de VERLOREN ZOON

In een boek van Steve Sampson las ik onlangs een zeer interessant verhaal. Een liefhebber van kunst had kort na de Tweede Wereldoorlog voor slechts € 20,00 een schilderij op een markt gekocht. Toen hij het schilderij bij hem thuis in alle rust bekeek, viel hem op dat het niet zomaar een schilderij was. Hij wilde er meer van weten en zocht contact met vooraanstaande kunstkenners.

Deze kwamen bij hem thuis en zeiden voorzichtig dat er nog een schilderij onder zat. M.a.w. wat hij zag was een schilderij dat over een ander schilderij was heen geverfd. Met behulp van bijzondere technieken en met inachtneming van uiterste voorzichtigheid, kwam stukje voor stukje zichtbaar dat er nota bene een echte REMBRANDT onder zat. Wie had dat kunnen denken!

Na lange arbeid kwam uiteindelijk de hele originele Rembrandt tevoorschijn. En ja hoor, op de beroemde Londense veiling Christie bracht het schilderij enkele miljoenen guldens op. Tel uit je winst.

De Heilige Geest nu sprak tot Steve Samson en tot mij: Kijk, dat gebeurt er nu met een mens waarin Ik mag werken. Als iemand tot geloof in Christus komt, dan neemt de Heilige geest Zijn intrek en gaat beetje bij beetje de mens veranderen naar het beeld van Christus. Althans, dat is de bedoeling. De mate en de snelheid waarmee de Heilig Geest kan werken is afhankelijk van de mate van overgave. Hoe meer en hoe sneller we ons openstellen voor Hem, hoe meer Hij Zijn intrek in ons kan nemen en hoe het beeld van de Christus in ons zichtbaar wordt.

Is dat niet een prachtige vergelijking. Wij zijn allemaal een uniek mens, een Rembrandt waardig. Deze prachtige Rembrandt komt te voorschijn als we God de absolute toestemming geven in ons dieper te werken. Net zoals Rembrandt de onbetwist nummer 1 schilder van de wereld is, is de Heilige Geest onbetwist de Nummer Een Persoon van de Godheid die ons kan hervormen naar het beeld van Christus.

column-johnhofman-rembrandt-1b

Als we diep verwond zijn en er zijn in ons leven diepe sporen van zonde, dan zal dit werk van tevoorschijn brengen, van terugbrengen naar het oorspronkelijke ontwerp, langer duren. Maar het is de moeite waard. Als eenmaal de Rembrandt in ons, de schat in aarden vaten, tevoorschijn komt, is de Vader zeer blij en trots zijn en ook wijzelf kunnen dan uitermate verheugd zijn.

Daarom: onthoud, u bent een Rembrandt met unieke eigenschappen. Alleen het vereist minutieus, chirurgisch vakmanschap door de Heilig Geest om de Christus in ons zichtbaar te maken. Vertrouwen, geduld en genade zijn hierbij onmisbaar. Onze waarde ons mens stijgt dan ook buitengewoon!

Laten we geen genoegen nemen met de buitenkant-schildering maar laten we onze innerlijke, verborgen mens, met alles wat de Schepper erin heeft gelegd er uit laten komen Laten we de hemelse Rembrandt van Rijn in alle veelkleurigheid en schoonheid laten stralen tot eer en glorie van Zijn wonderbare Naam.

John Hofman

Zoeken