English

TURBULENTIE

column-johnhofman-turbulentieTurbulentie als nooit tevoren. Met de snelheid van een orkaan soms volgen gebeurtenissen in de wereld, speciaal in het Midden-Oosten zich op. Naar aanleiding van de massabetogingen in Cairo, zijn snel andere landen gevolgd. Algerije, Jemen, Iran, nu Bahrein. Voordat in Cairo de zaak ontplofte, was er in Tunesië al een opstand uitgebroken.

De betogingen in deze landen grijpt als een stormwind, een virus om zich heen. Het lijkt er op dat na jaren van onvrede, onderdrukking nu “de geest uit d fles” is en wie kan dit nog keren?

Ik verwacht dat binnen niet al te lange tijd de politieke landkaart drastisch veranderd zal zijn in het kruitvat Midden-Oosten.

Het lijdt geen twijfel dat dit alles met de eindtijd te maken heeft. Opvallend is dat zgn. Midden-Oosten deskundigen Arabisten erg behoudend zijn in hun commentaar. Wel is duidelijk dat met name de Sjiieten, meest strijdbare deel van de Islamieten, zienderogen terrein winnen.

Naar mijn inzicht zal de Midden-Oosten storm ook impact hebben op andere Europese landen. Het gebeuren in Italië – aanstaande berechting van premier Berlusconi – staat hier niet los van.

Een groot probleem is dat naast alle menselijkerwijs gerechtvaardigde betogingen, ook ander elementen hun kans schoon zien en gaan protesteren om hun zin door te drijven. Ik verwacht een periode van grote onrust met veel onlusten over de gehele wereld dit jaar. Een andere is een grote stroom vluchtelingen die steeds meer op gang komt. Ook dat zal veel problemen geven en veel wijsheid vergen.

Ik geloof dat we Bijbels gezien – de focus gericht moeten houden, meer dan ooit, op:

- op de onwrikbare wil van God die alles onder controle heeft
- op het bewaren van de vrede van god die alle verstand te boven gaat
- nuchter worden zoals Paulus zegt en ons niet in de roes en de waan van de dag laten meeslepen
- werken zolang het dag is
- boven alles onze persoonlijke relatie met God verstevigen
- voor Israël op de bres blijven staan omdat Israël hoe dan ook steeds meer in het nauw komt

+ Amerika laat het wat steun voor Israël betreft steeds meer afweten
+ De instabiliteit in Egypte zorgt voor nog meer onzekerheid
+ de demonische druk van de machthebbers in Iran jegens eigen bevolking en Israël

Deze tijd van onrust, onzekerheid biedt voor Christus, voor het Evangelie veel kansen. Meer dan ooit zijn we in de gelegenheid ons licht te laten schijnen voor een wereld in angst. Meer dan ooit is het zaak gezamenlijk op te trekken en allerhande strijdbijlen te begraven. It’s now or never.

God beweegt, hij schudt en schudt om Zijn doel tot stand te brengen, namelijk een wereldwijde oogst van zielen en het klaarmaken van Zijn volk voor de Wederkomst van Christus.

John Hofman

Zoeken