English

TSUNAMI in JAPAN

column-johnhofman-tsunamiEen term met herinneringen, namelijk jaren geelden toen circa 250.000 mensen de dood vonden. Hoeveel slachtoffers er NU ZULLEN ZIJN IN Japan en in andere regio is nog niet vast te stellen. Wel zijn er bijna 100.000 mensen vermist.

Zeebevingen gecombineerd met aardbevingen zijn uitermate verwoestend en sleuren alles mee wat op hun pad komt. Er is niets bestand tegen een dergelijk natuurgeweld. Het betreft hier niet alleen de regio zelf maar ook duizenden kilometers verderop kunnen landen, met name de kustgebieden, getroffen worden.

De Bijbel spreekt over GOD zelf die de aarde doen schudden en beven en hen die menen in gerustheid te wonen. Dit schudden van God – we zien dit ook terug in de landen rond het Midden-Oosten – is een heel duidelijk teken van de eindtijd. De Wederkomst van de Here Jezus zal worden voorafgegaan door bijzondere tekenen zegt de Schrift.

Sommigen spreken over oordelen, anderen over landen die nu eenmaal aardbeving – gevoelig zijn. De Bijbel spreekt nadrukkelijk over GOD zelf die beweegt zodat de aarde en alles rondom de aarde beweegt. God wil zich betonen om de mensheid wakker te schudden opdat velen Zijn Naam zullen aanroepen. Ook wil de Here der Heerscharen aantonen dat met Hem niet te spotten valt en dat geen mens in staat is dit geweld te stoppen. God is de Schepper van hemel en aarde en Hij alleen is soeverein in Zijn handelen.

Uiteraard is het verschrikking als je in een klap alles kwijt bent of zelfs totaal ten onder gaat, zeker. De Schrift stelt dat we onze ogen omhoog moeten heffen omdat onze verlossing genaakt (dichterbij komt).

In hoeverre is het Westen veilig? Zullen wij bespaard blijven? Zal God ons overslaan ? Ik geloof dat ook wij Gods waarschuwingen ter harte moeten nemen. Diverse gelovigen hebben beelden ontvangen over overstromingen van grote delen van Nederland.

column-johnhofman-hetvisioenenverder-davidwilkerson

Laten we zeer alert zijn en bij Hem schuilen. U vindt in het belangrijke boek HET VISIOEN EN VERDER, uitgave ELIA Media, David Wilkerson aan het woord over aardbevingen een andere zaken die ons raken! Een boek om zelf te lezen en weg te geven aan uw onbekeerde buurman, collega en/of familieleden.

David Wilkerson raadt aan om noodvoorraden aan te leggen voor barre tijden, als er geen normale voorzieningen meer zijn of stagneren of stoppen.

GOD ZEGENE U. MOGE HIJ U, MIJ, ONS BEHOEDEN EN BEWAREN.

John Hofman

Zoeken