English

SURINAME

Van medio februari tot de eerste week maart dit jaarwaren we in Suriname. We logeerden op het Evangelische Centrum LOB MAKANDRA ( Hebt elkander lief) op uitnodiging van Winston en Gloria Li Kwie Sjoe die in geheel SurinameĀ  kinderwerk doen. Op een gegeven moment bad ik voor en vrouw Linda die artrose had, Gewrichtspijn in haar handen en benen. Ze kon niet mer werken van de pijn. Ik bad kort voor haar en God raakte haar aan. Na een week kon ze weer werken. Prijs de Heer voor dit wonder.

Suriname_CIA_mapTrouwens tijdens ons bezoek aan de beruchte SANTO BOM gevangenis ( met diverse moordenaars)het Diaconesseziekenhuis, kinderwerkers en kerken zijn er velen door God diep in hun zie aangeraakt. Velen zijn innerlijk genezen, hebben nieuwe moed geput en zijn vervuld met nieuwe hoop. We hebben onder andere gesproken in de Tabernacle of Faith and Love onder leiding van Eric Tsjien Kon Kien, een gemeente van bijna 1400 mensen.

Ook hebben een profetie gedeeld dat Suriname aan de vooravond zou staan van een ongekende, ongeƫvenaarde opwekking. Vooral de predikant van het ziekenhuis die toen ernstig ziek was, werd daardoor sterk bemoedigd. Hij knapte zienderogen op.

In Nickerie, een plast aan de uiterste Westkant van Suriname, grenzend aan Brits Guyana, werden diverse mensen bevrijd. In Nickerie is het hoogste aantal zelfmoorden ter wereld vanwege de Hindoe-cultuur waarbij je moet offeren.

God is bezig met een machtig werk in alle delen van Suriname. We geloven met heel ons hart dat we binnenkort een opwekking zullen zien die de hele wereld zal verbazen.

Zoeken