English

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?
“Onze boeken zijn zeer goed leesbaar, to the point en toch diepgaand. U treft een combinatie aan van Bijbelse principes en praktische voorbeelden uit het leven van alle dag.”

john grada

De “Elia Media” geeft boeken uit met impact. Boeken die het geloof opbouwen en de machten der duisternis ontmaskeren. Boeken met een profetische pastorale lading!

Onze stichting kent ook een lezersservice. Uitsluitend schriftelijk kunnen vragen naaraanleiding van onze boeken worden beantwoord. Desgewenst verwijzen wij door naar deskundige geestelijke hulpverleners.

De tijd waarin wij leven wordt gekenmerkt door hevige strijd in de hemelse gewesten en op aarde (Israel, Indonesie, Afrika …) Juist met het oog hierop geven wij lectuur uit op brede bijbelse basis. Een basis die ondersteund wordt door inzichten van vele internationale bijbelleraren.

Sinds ons bestaan hebben we vele schriftelijke en telefonische reacties gekregen. Een deel van ons lezerspubliek had vragen over schizofrenie, borderline e.d. Een ander had te maken met afwijzing, verslavingen e.d. Opvallend was het grote aantal vragen over Vrijmetselarij.

Wij voelen ons geroepen om het Lichaam van Christus te versterken door gelovigen bewust te maken van de geestelijke wereld en de invloed daarvan op hun leven.

Als u ons hierbij wilt helpen door bestellingen, gebed en/of giften (fiscaal aftrekbaar) zijn we u zeer erkentelijk.

John & Grada Hofman

Zoeken