English

ANBI status

Stichting ELIA Media, ANBI stichting

Handelsnaam : ELIA Media,
BTW nr. NL.8060.23.065.B.01.2400
KvK nummer 41025587
Gevestigd te Nieuwegein, Polderhoeve 26
030 -2751574; info@elia.nl; www.elia.nl

De Stichting is opgericht in 1997 met als

DOEL
-         Bevordering van het Evangelie van Christus door middel van Bijbelse lectuur
-         Zoveel mogelijk gratie opbouwende lectuur verspreiden aan met name ontwikkelingslanden
-         Aan hulpvragers op verzoek pastoraal advies geven

WERKWIJZE

  1. Er is GEEN winstoogmerk. Uitgaven moeten uiteraard wel kostendekkend zijn, om doelstellingen te bereiken resp. te continueren
  2. De Stichting opereert nationaal en internationaal ( India, Birma en Suriname met name )
  3. De aangeboden lectuur is vooral profetisch –pastoraal, dus geloofsopbouwend
  4. De stichting werkt met een ieder samen die Christus centraal stelt, ongeacht de geloofsrichting

STRATEGIE
De boeken worden in omloop gebracht door middel van:

-         Beurzen
-         Internet
-         Advertenties
-         Evenementen die een breed publiek trekken

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit :

Grada Hofman –Egberts, voorzitter
Gloria Li –Kwie Sjoe, (Suriname ) secretaris
Cheko Pha, Birma, algemeen bestuurslid
John Hofman, adviserend bestuurslid

De bestuursleden ontvangen geen salaris voor hun inbreng, alleen een vergoeding van gemaakte kosten

Activiteiten 2012

In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor bezoek Suriname in 2013.
Daartoe zijn contacten gelegd met gevangenissen, ziekenhuizen, kerken en kinderwerkers in diverse delen van het land.

Er zijn veel pastorale adviezen versterkt aan met name niet Nederlandse culturen. Velen zijn versterkt en bemoedigd in hun herstelproces van mentale-emotionele en lichamelijke problemen en ziekten/stoornissen.

Focus lag op aanbieden onderwijs over traumaverwerking op basis van het boek BEVROREN PIJN ONTDOOID door John Hofman

De Stichting gaat ook in 2014 door op de ingeslagen weg.

John en Grada Hofman

Giften zijn vanwege onze ANBI –status 100% fiscaal aftrekbaar.

Bekijk hier het Jaarrapport 2012.

Bekijk hier het Jaarrapport 2016.

Zoeken