English

ONKRUID

column-johnhofman-onkruidOnkruid is iets wat vanzelf gaat. Als je er niets tegen doet, groeit het alsmaar verder. Als je tuin of perk onkruid –vrij, wil houden, moet je het ook bijhouden, anders wordt alles binnen de kortste keren weer overwoekerd.
Zo is het ook met verkeerde leringen. Het komt in je gedachten en als je er niet snel mee afrekent, word je besmet en besmet je ook anderen. Levensgevaarlijk!

Vandaag de dag zijn er veel leringen. Tal van profeten en leraren trekken rond om aanhang te verwerven en hun gehoor is vaak opgetogen vanwege de fraai klinkende predikingen en profetieën die welvaart, geluk en voorspoed beloven. Zelden of nooit wordt er gesproken over lijden, over kruisdragen, over opoffering, laat staan over sterven aan jezelf.

De tijd waar in we leven, is een gevaarlijke tijd aldus Timotheus, het is een tijd waarin de liefde voor geld en genot veel groter is dan de liefde voor God. Het Evangelie van Christus, van sterven aan jezelf en leven in en door Hem, word vervangen door een geluksevangelie, een welvaartsevangelie.

Door ons voortdurend bewust te zijn van onze afhankelijkheid aan Hem, blijven we dicht bij het Kruis en blijven we beschermd tegen allerlei dwaalleringen.

De beste onkruidverdelger is het Bloed van het Lam dat alle onkruid, alle wind van leer verdrijft.

John Hofman

Zoeken