English

Kan God wel tegen jou spreken?

davidwilkerson1(1)Helaas kennen grote aantallen christenen de stem van God niet. Sommige kunnen maanden en zelfs jaren doorgaan zonder ook maar een enkel woord van God in hun binnenste te ontvangen.

door David Wilkerson

God heeft op een dag wel tot hen gesproken, maar gedurende de jaren hebben ze het voor elkaar gekregen om deze Stem het zwijgen op te leggen. Anderen zijn verdoofd door de hoeveelheid dwaasheid die er leeft onder de gelovigen die denken dat elk woord dat ze in gedachte krijgen een heilig woord is. Deze mensen roepen het hardst ‘God heeft mij gezegd’, terwijl het ‘woord’ dat ze gehoord hebben slechts uit hun eigen vlees is!

Als je de stem van God wilt leren kennen en horen in de dagen die komen gaan, wees dan klaar om Hem te horen spreken over reiniging en heiliging voordat Hij gaat spreken over richting. Veel christenen willen dat God hen vertelt hoe ze kunnen vasthouden aan dat wat ze bereikt hebben, hoe ze hun gezin kunnen onderhouden en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze een geweldige carrière hebben. Maar de realiteit is dat voordat God ons ook maar enige richting geeft in deze zaken, Hij eerst zal spreken over Zijn geboden, over Zijn wil.

‘Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt’ (Johannes 15:17). God zal eerst spreken over hoe je thuis handelt tegenover je vrouw en kinderen – over je opvliegendheid, de wrok die je in je hart draagt en je onvergevingsgezindheid. Hij zal alle verborgenheden van je hart aanwijzen, elk geheim in je leven – en Hij zal je liefdevol vertellen: “Ik wil je adviseur zijn, je consultant, je gids, je beschermer, je voorziener. Ik wil met je door elke moeilijkheid en beproeving gaan. En ik wil je plezier, zegen en behoudenis schenken door Mijn Geest. Maar je moet eerst eerlijk worden tegenover Mij over de verborgenheden in je hart. Je houdt je aan je afgoden vast – maar je moet ze loslaten! We kunnen simpelweg niet samen wandelen totdat we op een lijn komen over de zaken van je hart!”

Zoeken