English

IJSSCHOTS IN DE ZOMER

colum-johnhofman-ijsschotsindezomerEd van Thijn noemde de poging (inmiddels mislukt) tot Paars Plus een ijsschots in de zomer. M.a.w.: iets wat gedoemd is te smelten, te mislukken dus. Een columnist in het AD sprak over taart zonder bodem. Je kunt wel een taartstuk willen maar zonder bodem zakt de taart als een plumpudding in elkaar. En nu een poging voor een middenkabinet… Gaat het lukken?

Eén ding is zeker: het zal niet gemakkelijk worden, Nederland is tot op het bot verdeeld. Er is wel een trend dat steeds meer mensen de oude gevestigde orde zat zijn. Een orde die vaak alleen maar bezig is met de Haagse speeltuin en zich nauwelijks bewust is wat er in de burger leeft. De afstand tussen politiek en de burger wordt zodoende steeds groter. Waar het heen gaat, weet God alleen.

Zelf ben ik er van overtuigd dat zeer turbulente tijden ons te wachten staan, nationaal zowel als internationaal. Op politiek en kerkelijk terrein. We moeten voorbereid zijn op grote verschuivingen. Het oude, vertrouwde, vaak starre denken, zal niet meer de vastigheid opleveren die men gewend was.

Hoe zit het met u en mij, met ons. Hoe is uw bodem? Hebt u een goed geestelijk fundament? Een fundament dat werkelijk op de Rots Jezus Christus is gebouwd? Of is het een huis van zand dat wegspoelt als de stormen komen. U kunt er zeker van zijn: de stormen in allerlei vormen zullen komen als nooit tevoren.

Zonder stevige fundatie houden we geen stand in deze tijd. God zegt in Zijn Woord; elke plant die niet door Hem is geplant, zal worden, uitgerukt. M.a.w. elk werk, elke bediening waar Hij niet Zijn stempel op drukt, waar niet uitdrukkelijk Zijn handtekening aan verbonden is, zal niet standhouden.

Het is niet voldoende om alleen de Naam van Jezus te belijden, of om naar de kerk te gaan, maar het komt aan op een persoonlijke relatie, en persoonlijke ontmoeting met God. Op het persoonlijk verstaan van Zijn stem, het opvolgen van Zijn instructies.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er in Darmstad een aantal christenen bij elkaar. Plotseling zei een van hen: God zegt dat we over een uur gebombardeerd worden. We hebben dus een uur om het noodzakelijke in te pakken en weg te gaan. Ongeveer de helft begon direct met inpakken en de andere helft voelde er niet veel voor. Ze wilden niet vertrekken. Na een uur kwamen de vliegtuigen en werd het bewuste huis gebombardeerd en allen die achter waren gebleven, kwamen om.

Blijf niet achter, laat u niet in slaap sussen. Wees wakker, wees alert. Zorg dat uw bodem sterk is. Verstevig uw relatie met God. Stel Hem op de eerste plaats. Laat u niet afhouden of afleiden door wat dan ook.

Wees geen ijsschots in de zomer of een taart zonder bodem. Sta stevig op de ROTS!

John Hofman

Zoeken