English

Honger

column-johnhofman-hongerVelen lijden wereldwijd honger. Onder meer ten gevolge van misoogsten, klimaatverandering en dat soort dingen. Het aantal mensen dat elke dag voldoende of zelfs rijkelijk te eten heeft, is in de minderheid. Grote delen van Afrika, Azzi en Zuid-Amerika hebben vaak niet of onvoldoende te eten. Dit moet ons Westerlingen tot nadenken en tot dankbaarheid stemmen.

Behalve honger naar voedsel, naar natuurlijke zaken, is er ook sprake van een andere honger. Velen in onze wereld, in Oost en West, zijn op zoek naar de waarheid. Ze hebben honger naar de waarheid. Nu zegt Christus in de Bijbel: wie zoekt, zal vinden. Veel gelovigen hebben na soms jarenlange zoektochten in het occulte, in de New Age, uiteindelijk de WAARHEID gevonden, Jezus Christus, in Persoon. Ze hadden honger en waren niet tevreden totdat ze de Waarheid hadden ontdekt. Ze zochten met hun gehele hart.

Vandaag de dag zien de echte honger naar het kennen van hart tot hart, naar Jezus, vervagen, verdampen zelfs. Velen gelovigen geven aldus ..Timotheüs.. de voorkeur aan genot boven God, aan zelfzucht boven zucht en, passie voor God, aan geld in plaats onvoorwaardelijk volgen van God, aan eigene agenda’s in plaats van de weg van het Kruis. Hoe staat het met ons, met u en mij?

We hadden het voorrecht om bijna een maand in Suriname te zijn. God opende onze ogen voor de honger van de mensen en deed grote en machtige dingen. In Suriname is openheid voor God. Overal is ruimte voor gesprek en gebed. Overal is belangstelling. We konden spreken in winkels, kerken en in een groot ziekenhuis. Er was overweldigende belangstelling. ER WAS HONGER, EEN HUNKERING NAAR DE DINGEN VAN GOD.

En dat is nu is het geheim voor verandering van binnen, voor een echte opwekking, voor diepere vrede en blijdschap, voor een passie die niet uitdooft.
Echter, als we uit zijn op genoegens, op geld, op eer, op een comfortabel leven, dan kan onze God ons niet vullen met Zichzelf, met Zijn glorie, met Zijn kracht en Liefde. Want of we hebben honger en we worden verzadigd door het BROOD DES LEVENS of we hebben honger naar bevrediging van ons ik en worden door de wereld verzadigd en verliezen aan kracht, liefde, bewogenheid.

De Bijbel zegt in Mattheus 24 over verkilling van liefde, over valse leraren, apostelen enz. waarvan onze Heer zal zeggen: Ik heb u nooit gekend. Simpelweg omdat deze type gelovigen bezig waren met hun eigen agenda, met al datgene wat hun zucht naar geld en genot streelde en verzadigde. Laat dat trouwens een ernstige waarschuwing zijn voor ons allen!

Valse leraren en ik-zucht, verkilling van de liefde Gods horen bij elkaar. ze trekken elkaar als magneten aan. Valse profeten en valse leraren en valse apostelen zijn ik-gericht en spelen altijd in op begeerten naar geld en genot, naar roem en faam.

Echter, zij die honger en dorsten naar de gerechtigheid, zij zullen GOD Zien, want zij vrezen Hem en eren Hem!

John Hofman

Zoeken