English

Het verleden vergeten

Het verleden vergeten
HET VERLEDEN VERGETEN – Ik kijk alleen vooruit!

“Ik heb nog niet genoeg gedaan gedurende mijn laatste 60 jaar – Ik zou me schamen om voor de Heer te staan, niet waardig om het Koninkrijk binnen te gaan. Mijn verleden moet vergeten zijn, mijn heden is niet genoeg, alleen mijn toekomstige poging voor het Koninkrijk zal meetellen. Als ik voor de Heer zou staan in Zijn glorie – Zijn met bloed bevlekte gewaad, zien, Zijn door spijkers doorboorde handen en het bloed dat langs zijn gezicht stroomt, dan zou ik alleen mijn mislukkingen zien, de dingen die ik niet gedaan heb, en huilen om vergeving voor wat ik had kunnen doen.” Philippenzen 3:7-14.

David Hathaway
Mijn Visie en Strategie voor 2010 en totdat Christus terugkomt!

DE STRATEGIE
We moeten opnieuw de betekenis van het woord ‘missie’ begrijpen. God begon de wereld met een missie – Hij zond Zijn Zoon om die missie voort te zetten – Jezus gaf ons opdracht om die missie te voltooien. Ik zou me teveel schamen om de Hemel binnen te gaan totdat ik dat deel van die taak die Hij me gaf, voltooid heb.
De belangrijkste uitdaging die ons als een Missie en mij persoonlijk als een evangelist wacht – is Europa!

Sinds de bekrachtiging van het EU verdrag, met een nieuwe grondwet, hebben we een nieuw strijdperk. Het gesuggereerde doel van de EU is om vrede te brengen, hoop en eenheid in een door oorlog getekend Europa. Als dit zonder Jezus Christus geprobeerd wordt, wiens boodschap al 2000 jaar vrede, hoop en eenheid is, zal dat onvermijdelijk in een mislukking eindigen. Alleen Hij heeft de kracht om dit te bereiken en zal dit uiteindelijk doen – alleen door evangelisatie en niet door politiek.

De huidige religieuze situatie in Engeland en heel Europa is ernstig genoeg om aan te tonen dat tenzij we nu evangeliseren, de deur gesloten zal worden. Onze grootste tegenpartij komt niet van andere godsdiensten, maar van onze regering en de nu bekrachtigde EU grondwet. We worden geregeerd door atheïsme en secularisme, welke steeds strijdlustiger en vernietigender worden dan zelfs sommige andere godsdiensten.

DE VISIE
De visie van Hudson Taylor van Spirituele Opstanding in Rusland, gevolgd door een Uitstorting van de Heilige Geest in Europa is nog niet vervuld – de opdracht is niet afgemaakt:

- Om te evangeliseren in Europa en het vroegere Russische Rijk – vooral zich te richten op de nog niet bereikte gebieden van Europa en Rusland, die zijn gebonden door valse religie, waar het Christelijk Geloof bijna volledig verloren is gegaan en welke nu virtueel atheïstische seculare staten in Europa.

- Om te werken in het Oogstveld, en zo de laatste Opdracht te vervullen die door Christus gegeven is aan al zijn discipelen voordat hij opsteeg naar de Hemel – “Verkondig het Evangelie, genees de zieken”

- Om door gebed en geloof de bekrachtiging van de Heilige Geest te zoeken, om vervolgens de financiën te verhogen en de evangelisten die zich zullen voorbereiden en de Tweede Komst van Christus te bespoedigen – door Zijn Kracht!

055bruidspaar

Trouwfoto van David en Zena Hathaway

“IK LAAT HEM ALTIJD GAAN!”
David trouwde met Zena Margaret Anne Corps op 27 april 1955. Zij en haar hele familie hadden zich bekeerd in een kruistocht samenkomst die David in zijn kerk had georganiseerd.

Zena was de Carnaval Koningin voor Knaresborough in 1953 – een hele vangst voor een jonge pastor!

Als getalenteerd pianiste begon Zena David te helpen in zijn evangelische pogingen en werd deel van zijn evangelische team. Zelfs vandaag nog doet ze dienst in het muziekteam in de kerk die David in Dewsbury oprichtte gedurende zijn kruistocht daar in 1959. Haar getuigenis van haar vele jaren als David’s vrouw is: “Ik laat hem altijd gaan”! – Hoewel dit altijd tegen een bepaalde prijs is geweest, zeker toen hij werd gearresteerd in Tsjecho-Slowakije in 1972 met 5000 Bijbels aan boord van zijn tourbus. Dit was op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, een zeer gevoelige politieke kwestie, en ze kreeg instructies van het Buitenlandse Kantoor om het niemand te vertellen. Dus gedurende meerdere weken droeg ze dit geheim alleen met zich mee. Zelfs vandaag wellen er tranen in haar ogen op wanneer ze terugdenkt aan deze periode.

David en Zena kregen een tweeling, Carol en Sharon, in 1956. Als tieners gingen ze soms mee op een van hun vaders Bijbelsmokkelreisjes. Kleine Mandy werd 12 jaar later geboren in 1968, dus ze had drie moeders. Ze was nog maar drie toen haar vader werd gearresteerd, dus zij kwam nooit verder dan zich een keer te verstoppen in de bus met haar teddybeer toen David vertrok op een van zijn smokkelreisjes met de twee oudere meisjes. Gelukkig had hij haar gezien in de achteruitkijkspiegel toen hij wegreed…

Na meer dan 60 jaar geleden naar Europa geroepen te zijn, zegt David: “mijn broer Aubrey was naar India geroepen, mijn zus naar Afrika. Europa werd nooit gezien als een missieveld in die dagen. Toch wist ik vanaf het begin dat ik naar Europa werd geroepen”.

De drie dochters van David en Zena Hathaway

055dochters

 

055strand-Hollybush

IS DIT REDELIJK?
David Hathaway

‘Hou vol en WERK, want Ik ben met u!’ – Haggai 2:4

God zal elk woord dat Hij gesproken heeft vervullen. Hij kan niet falen! Wat God gezegd heeft, wil ik in mijn leven zien gebeuren! Ik zal het Koninkrijk van God niet binnengaan tot ik het werk heb gedaan dat God me gegeven heeft! Maar de kerk rust – we moeten de kerk opwekken. De kerk heeft conferenties, counseling, troost, psychologie – geef ons een christelijk offer! Ik wil dat de hele wereld ontwaakt! Ik wil een nieuw vuur, een nieuwe doop in de Heilige Geest, ik heb een hongerig hart! Ik ben vol verwachting! Jezus, raak me aan, verander mijn leven, raak alles in mij aan op een nieuwe manier!

‘Redelijke’ Dienst
God heeft zo’n indruk op me gemaakt toen ik een tiener was, door Romeinen 12: 1: ‘ik roep u op, uzelf aan te bieden als een levende en heilige offergave die Hij graag aanvaardt’. God heeft het over normale dienst, niets bijzonders – voor elke gelovige – de norm. Tegenwoordig praten de kerken over normaal zijn, voor jezelf zorgen, niet te hard werken. Maar de uitdaging is ‘redelijke dienst’ – je hele leven geven als een ‘levend offer’. Alles! God riep me niet op om een ‘evangelist’ of een ‘prediker’ te zijn – Hij zei dat Hij ALLES van me wilde!

Ik heb juist de plaats in Brighton opnieuw bezocht waar God voor het eerst tot me sprak toen ik 15 jaar was. Ik was met een groep jonge tieners aan het wandelen langs het strand, maar God sprak tegen me, daagde me uit. God zei tegen me: “Ik wil jou, David”. En de duivel zei: “Realiseer je je niet dat je gered bent, je bent in water gedoopt, vervuld met de Heilige Geest – dat is genoeg!”

Maar God zei: “Ik wil JOU”! Hij zei niet “Ik wil dat je een prediker wordt, ik wil dat je een evangelist wordt, een missionair…” – God zei: “David, Ik wil ALLES van je, ALLES! – Je leven, je familie, je tijd, je huis, elk ding – Ik wil het helemaal”. Mensen praten over tienden, het bijbelse patroon van een tiende deel van je inkomen geven aan God, maar lange tijd geleden probeerde ik het tegenovergestelde, een tiende deel voor jezelf houden en God 90 procent geven! Je kunt God nooit teveel geven! Geef alles! Hoe meer ik Hem geef, hoe meer ik financieel ontvang, hoe meer kracht ik van God ontvang! – Geef en u zult ontvangen, ‘een goede, gedrukte, overlopende maat’.

Hierom zegt God: “het enige ‘redelijke’ is om je lichaam aan te bieden als een levend offer, volledig aanvaardbaar aan God”. – En dit is nog maar het begin, de norm, het ‘redelijke’ deel! Ik wil het onredelijke, het abnormale! Ik wil niet alleen de Heilige Geest ontvangen, net als ieder ander, ik wil een dubbele portie, tien keer, honderd keer meer. Ik honger naar God! Ik heb die zalving nodig, die kracht! Jezus vertelde over de dienstknecht die alles deed wat van hem verwacht werd, wat redelijk was – maar de meester bedankte hem niet – het werd van hem verwacht. Maar ik wil ontvangen! Hoe meer je geeft, hoe meer God terug geeft! Ik herinner me die enorme uitdaging toen God tegen me zei: “David, Ik wil JOU”. Die nacht moest ik zeggen: “Heer, ik zal U alles geven!”

Nadat ik die avond naar bed was gegaan had ik nachtmerries waarin de dominee de volgende dag in de kerk niet kwam opdagen, dromen van evangeliseren… De volgende morgen was de meest glorieuze dag ooit! Ik stond op, ging op mijn knieën en zei: “Heer, ik heb U alles gegeven, nu zal ik doen wat U maar wilt, ik ben van U!” Ik verwachtte grote dingen. Ik ging opgewonden naar beneden. Vandaag was de dag dat ik zou beginnen om tot duizenden te prediken… Maar het eerste dat ik zag was een rij vuile schoenen – ik had het nooit leuk gevonden om schoenen te poetsen, toen of nu – en de Heer zei: “Poets die schoenen!” En ik deed het omdat ik een belofte had gedaan. Ik poetste die schoenen alsof Jezus ze zelf zou gaan dragen! Dat is ‘redelijke dienst’. Je begint niet aan de top, maar je begint op de bodem. Ik begon niet met evangeliseren in grote groepen. Ik begon te getuigen als een jongen op straat, op mijn school. Wanneer begon uw verlossing? Uw verlossing begon toen Jezus GAF, toen Hij de prijs betaalde – Zijn offer aan het kruis. Daar moet onze bediening beginnen – geven – de enige redelijke dienst.

De ongelooflijke Kracht van God in ons!
Paulus vermaant ons in Efeziërs 1:19-20 om te weten van ‘de allesovertreffende kracht in ons die geloven. Die macht is dezelfde sterke kracht die Hij heeft ontplooid in Christus: Hem heeft Hij opgewekt uit de dood’. Paulus heeft het over de ongelooflijke kracht die God in ons gelegd heeft, degenen die werkelijk geloven! Hij zei dat het de zelfde kracht in ons is die Christus uit de dood heeft opgewekt! Al 2000 jaar zegt de kerk met Pasen dat Jezus is gestorven en opgestaan – maar het heeft geen betekenis meer omdat mensen het blijven herhalen, maar ze begrijpen de kracht daarvan niet!

God heeft zoveel kracht in het dode lichaam van Jezus gelegd, dat Hij ontwaakte uit de dood, al de kracht van de duivel en het graf versloeg – zodat ik leef in Christus, ik heb nu eeuwig leven – niet later wanneer ik dood ben! En God zal me niet ‘thuis’ halen, voor mijn werk is gedaan! Ik zal de profetie van Hudson Taylor vervuld zien: in de laatste dagen zal er een wedergeboorte zijn in Rusland, zo groot dat er nooit meer iets dergelijks zal plaatsvinden: het zal zich in Europa verspreiden: – dan komt Christus terug! Ik zal bij dag of bij nacht niet rusten tot ik de kracht en de glorie van God op aarde heb gezien! Ik heb het niet alleen over genezing. In een gemiddelde kruistocht ontmoeting zien we een- of tweeduizend mensen genezen. Maar Gods kracht is veel groter dan dat! In Armenië vorig jaar, stond de regering tegenover de evangelische kerken en evangelisatie, ze waren met een nieuwe wet bezig om het te verbieden en om de staatskerk de enige kerk te maken. De pastors waren zo bang dat toen we een aula boekten met 4000 zitplaatsen, dat ze weigerden er reclame voor te maken, alles wat ze hadden waren een paar folders – en toch kwamen er 5000 mensen!

Vertegenwoordigers van de regering kwamen naar de dienst en de kracht van God kwam zo over hen, dat ze de wet tegenhielden en me een uitnodiging gaven om terug te komen om te evangeliseren in een voetbalstation! En mijn kruistocht programma’s worden nu uitgezonden op de nationale televisie! Dit is de ongelooflijke kracht van God!

055isditredelijk

De kracht van God heeft absoluut geen grenzen!
Er is geen grens aan wat God kan doen! U en ik zijn de enigen die ooit een grens aan God kunnen stellen – door ons gebrek aan geloof. Gods kracht is zo groot als onze vermogen om te geloven. Daarom spreekt Efeziërs over de ‘de allesovertreffende kracht in ons die geloven.’Dus de kracht komt alleen vrij naarmate wat we geloven! Toen God Jezus opwekte uit de dood, was dat niet zomaar een wonder!

Onze jaarlijkse rituelen en herhalingen maken het zonder betekenis. We moeten opnieuw tot het besef komen hoe groot het wonder was! Jezus, dood, begraven in een graftombe – maar God deed Jezus opstaan door de kracht van de Heilige Geest – uit de dood – rolde de steen weg – en Hij leeft nog steeds vandaag! Dezelfde opstandingskracht kan in u en mij zijn! Ik heb deze ongelooflijke kracht van God nodig!

In de bijbel lezen we wat God deed met Israël in Egypte, de plagen, de doortocht door de Rode Zee – het is een mooi verhaal! Maar realiseren we ons dat Egypte in die tijd de grootste macht op aarde was, een van de grootste rijken die de wereld ooit gezien heeft? God overtrof de macht van het grootste rijk, vernietigde het hele leger van de Farao en bevrijdde Israel! Wat een overwinning! Mozes zei tegen de Israëlieten in Deuteronomium 4: “Zien jullie niet dat dit het grootste wonder is dat de aarde ooit gezien heeft?!” Maar Jeremia 16 zegt: God gaat een nog groter wonder doen in het land van het noorden, in Rusland! Wauw! Ik heb het over de absoluut ongelooflijke kracht van God! Als we het eens zouden begrijpen! Maar die kracht is beschikbaar voor een ieder van ons die zal geloven!

Ik probeer te leven naar het Woord van God: geloven wat er staat. Wanneer ik in een crisis zit, bid ik en open ik het Woord. 45 jaar geleden toen ik keelkanker had, heb ik drie maanden gebeden en God genas me niet; de doktoren gaven me drie dagen voor ze opereerden. Ik riep het uit: “O God, als U wilt dat ik dominee in onze kerk blijf, genees me dan niet, maar als U wilt dat ik naar Rusland ga, doe dan een wonder! – En ik wil Uw antwoord op papier! God gaf me Romeinen 8, “de Heilige Geest pleit voor ons naar de wil van God!”En ik wist dat ik genezen was! Het was de wil van God! De volgende morgen ging ik naar het ziekenhuis, de doktoren onderzochten me en waren erg boos. “Wie heeft het gedaan? Wie heeft er geopereerd?” Ik zei: “De God in wie jullie niet geloven, Hij heeft het gisteravond gedaan!” Ik ging naar mijn kerk en heb het verteld. “Het goede nieuws is dat ik genezen ben! Het slechte nieuws is dat ik wegga, ik ga naar Rusland”. En ik vertrok zonder salaris – een levend offer is redelijke dienst – en ik heb nooit omgekeken.

Als ik bid, wil ik het antwoord op papier zien. Toen ik in de communistische gevangenis zat, zei ik: “O God, haal me hieruit” – en God gaf me een droom en liet me de dag zien dat ik vrij zou komen, maar ik had geen Bijbel. Na zes maanden kreeg ik toestemming om naar mijn bagage te gaan. Ik zag mijn Bijbel, verstopte het in mijn kleding en door een wonder kon ik het mijn cel mee in nemen en ik begon te lezen. In Psalm 35:18 liet God me zien dat ik uit de gevangenis zou komen. Ik wist niet dat ik naar huis zou vliegen met de Britse premier… maar ik had het op papier – het Woord van God! En Hij deed wat hij had gezegd!

Blijf niet stil zitten – WERK!
We bidden veel over geld. Wanneer je het grootste stadion in de Baltische Staten huurt, zoals wij afgelopen oktober deden in Litouwen, kostte dat veel geld! En het probleem is, als we een rekening betaald hebben, is er weer een andere vordering. De kosten stegen enorm. – Vanwege de geweldige belangstelling moesten we extra stoelen huren en meer dan 140 bussen om de niet-gelovigen daarheen te brengen! Dus, vanwege de zegen van God, gingen we 100.000 pond over ons budget heen! Aaneensluitend aan de evangelisatie in Litouwen hadden we een uitgebreid evangelisatieprogramma gepland – maar het volgende budget was meer dan 200.000 pond – hoe konden we zoveel geld bij elkaar krijgen? We konden het niet. Maar ik zag de uitdaging: heb ik enig geloof, geloof ik in God?

Ik zei “Heer, vertel het me, laat me het zien in Uw Woord, op papier!” Maar ik verwachtte toen niet echt een antwoord omdat mijn gedachten bij andere dingen waren. Maar ik begon te lezen in Haggai 2: 2-5. “Wie van jullie heeft nog gezien hoe deze tempel vroeger was? Hij was prachtig! En hoe zien jullie het nu? Stelt het niets voor in jullie ogen om de vernietiging te zien?” Evangelisatie zoals in Armenië, Estland, Litouwen – dat een hele natie in rep en roer zet door de Kracht en het Vuur van God – is de demonstratie van Gods glorie vandaag, zoals de tempel in oude tijden. Ik zei: “O Heer, dit is mijn kans om in Europa te evangeliseren, we moeten daarheen, we moeten de opwekking zien. O God, wat zal ik doen?” En dit is wat de Heer zei via Haggai. “Hou vol, hou vol en WERK, want Ik ben met u, zegt de Heer der Heerscharen, volgens het Woord bleef Ik bij jullie toen jullie uit Egypte kwamen, vanuit de zonde en in de verlossing, zo zal Mijn Geest in jullie blijven (zelfs na 60 jaar!)” Menselijk gezien konden we het niet. Maar God daagde me uit. “Je hebt de vernietiging, de gebrokenheid, de zonde, het ongeloof, de behoefte gezien – DOE IETS – WERK – BLIJF NIET STIL ZITTEN – WERK!”

Mijn werk is om het Evangelie te verkondigen, ik leef nergens anders voor. Ik leef alleen om de glorie van God te zien, de ongelooflijke kracht van God – maar we moeten hem vertrouwen, tot het uiterste! God zal niet toelaten dat ik moe word, flauwval of dood ga tot ik het werk voltooid heb – maar er is nog steeds enorm veel te doen – Ik schaam me te veel om de Hemel binnen te gaan voordat ik het werk dat Hij me 60 jaar geleden gaf heb voltooid!

De Apostel Paulus zei: “Ik heb mijn taak volbracht. Ikzelf heb dat nog niet!”

Zoeken