English

Het nieuwe priesterschap

davidwilkerson2Lees Ezechiel 44:15-16. De Hebreeuwse naam Zadok betekent “recht of rechtvaardig” (tzadiek). Ezechiel verwijst hier naar een man die Zadok heet die als priester diende ten tijde van Davids koningschap.

door David Wilkerson

Deze rechtvaardige man verslapte nooit in zijn trouw aan David en aan de Heer. Hij stond achter de koning en achter Gods woord door dik en dun. Zadok bleef altijd trouw aan David omdat hij wist dat de koning een gezalfde van God was.

Omdat Zadok trouw is gebleven door alles heen, vertegenwoordigde hij een bediening die gekenmerkt wordt door haar trouw aan de Heer. En inderdaad, Zadok was een goed voorbeeld van een echte dienaar van God – afgescheiden van de wereld, ingesloten met God van Wie Hij constant ontvangt. Een dergelijke dienaar erkent dat gebed zijn belangrijkste taak is: dagelijks zoekende naar God, continu vervuld met de Heilige Geest en dienstbaar aan de Heer. De nieuwe tempel priester staat altijd eerst trouw voor Gods aangezicht voordat ze ook maar aan wie dan ook verschijnen. Ze besteden kostbare uren in de aanwezigheid van God, totdat ze zo verzadigd zijn met een woord dat het gebrandmerkt staat in hun zielen. En wanneer ze dan van Gods aanwezigheid vandaan komen zijn ze in staat rechtstreeks tot de harten van de mensen te spreken. Hun boodschap bereikt de plaatsen waar de schapen leven, omdat het rechtstreeks afkomstig is van Gods troon!

De Heer zegt over het Zadok priesterschap “Die zullen in Mijn heiligdom ingaan, en die zullen tot Mijn tafel naderen, om Mij te dienen, en zij zullen Mijn wacht waarnemen. Ik zal hen trouw leiden en sturen en hen een woord geven voor Mijn volk”. In het nieuwe heiligdom van de laatste dagen, zal het centrale werk van het Zadok priesterschap een bediening aan de Heer zijn. De dienaren zijn een ieder die Jezus liefhebben en die verlangen naar een rechtvaardige wandel. Sterker nog, we zien het “priesterschap van gelovigen” weerklinken door het gehele Nieuwe Testament. Johannes schrijft: “en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt” (Openbaring 1:6). En Petrus schrijft “en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus” (1 Petrus 2:5).

Misschien is het zo dat u geen kerkelijk erkenning heeft voor een bediening. Misschien heeft u zelfs nog nooit een conferentie of een preek verzorgd. Maar u bent net zo geroepen en gewijd om te dienen in het Zadok preisterschap als de meest bekende predikant of evangelist. Beide testamenten maken het overduidelijk: Aan ieder van ons is het priesterschap en priestertaken gegeven. Dus wellicht vraagt u zich nu af hoe u hiermee om dient te gaan? U doet dat door primair de Heer te dienen in alles (1 Korintiërs 10:31). U mag Hem offers aanbieden – offers van aanbidding en dienstbaarheid, het volledig overgeven van uw hart, ziel, denken en uw kracht. Hij heeft u geroepen om deel uit te maken van een koninklijk priesterschap. Dat betekent niet dat u elke week leeg en uitgedroogd naar een gemeente of kerk moet gaan in de hoop om een boodschap te horen die u weer even in vuur en vlam zet. Nee, u dient voorbereid te komen, vol met een passie afkomstig van God, om de Heer te bedienen met een hart vol lofprijs.

Zoeken