English

Het land was in opschudding door de kracht van God!

Het land was in opschudding door de kracht van God!

In de week voor onze evangelisatiecampagne in Armenië overspoelde onze advertenties het land. Opeens was er een enorme opschudding. Wetend dat mensen uit elk deel van het land zouden komen, werd er opeens druk uitgeoefend door de regering zelf. Ons legale contract met het stadion werd verbroken! Armenië past dezelfde anti-evangelisatiewetten toe als in Rusland! De directeur van het stadion werd bang en verbrak de overeenkomst. In de volgende dagen gingen de directeuren van de drie andere stadions in Yerevan, de hoofdstad van Armenië, akkoord om ons te begeleiden.

Vervolgens, werden zij ook geïntimideerd door de regering en trokken de contracten terug. Onze belangrijkste organisator werd opgeroepen voor verhoor door de KGB. Toen organiseerden de autoriteiten een grootscheepse anticampagne tegen onze zogenaamde ‘duivelse samenkomsten’ op TV en in de landelijke dagbladen. In heel Armenië gaf dat ongelooflijk veel publiciteit aan de uitdaging van het Evangelie!

Alleen de eigenaar van het stadion in Vanadzor, anderhalf uur rijden buiten Yerevan, had nog steeds de moed om ons toe te staan om te komen: het geluidssysteem werd geïnstalleerd. De eigenaar was duidelijk ontroerd door de kruistocht die we vorig jaar hielden, evenals de burgemeester van Vanodzor en zelfs de lokale KGB. Maar op zaterdagochtend, de openingsdag van de kruistocht, bracht een delegatie van de regering, militie en beveiligingsbeambten ‘een bezoek’ aan de eigenaar van het stadion. Als gevolg van dit ‘bezoek’ werd hij gedwongen om onze organisatoren te vertellen dat hij ons niet langer kon toestaan om ons zijn stadion te laten gebruiken. Het geluidssysteem werd snel afgebroken en geïnstalleerd in de plaatselijke kerk. Toen werd onze hoofdorganisator ontboden voor verhoor. Nadat hij was vrijgelaten, werd de voorganger van de plaatselijke kerk ontboden door de burgemeester. De burgemeester was een man die de plaatselijke kerk goed gezind was, maar nu niet meer. De burgemeester werd door de KGB gedreigd dat hij zijn baan zou verliezen als de evangelisatiecampagne zou doorging in zijn stad.

Ondanks dat de voorganger gedreigd werd dat hij moest aftreden en dat zijn kerkgebouw in beslag genomen zou worden, bleef de voorganger stevig in zijn schoenen staan: zijn gebouw en de grond eromheen behoren bij de kerk. Hij deed niets verkeerds tegen de staat. De voorganger hield vol dat de evangelisatiecampagne zou doorgaan in zijn kerkgebouw. Achteraf zei de voorganger: ‘als we nu niet doorgaan en terugvechten, zal de evangelische kerk in Armenië nooit meer in staat zijn om zich te verzetten tegen deze aanvallen.

Ondanks wegblokkades naar Vanadzor brachten meer dan 130 bussen elke avond mensen uit diverse regio’s naar de samenkomst. Meer dan 6.000 mensen propte zich in de aula, dromden bij elkaar in de gangpaden, op het podium, in de gang, op de trap, op het balkon, in de keuken de eetzaal beneden en buiten op de binnenplaats. Vorig jaar hadden we 5.000 mensen per avond in het stadion deze keer kwamen er 12.000 mensen uit het hele land en landen daar buiten! Politie en personeel van de geheime dienst bevonden zich tussen de menigte, maar konden niets vinden om de bijeenkomsten te stoppen. De samenkomsten werden 2 dagen lang gefilmd en ook live op internet uitgezonden over de hele wereld. De boodschap die David doorgaf was de meest krachtige verkondiging van het Evangelie die hij ooit gebracht had.

Op de openingsavond riep David de duizenden mensen op voor berouw en bekering en bad voor de zieken. Toen trok er een enorme zwarte ‘tornado’ door de stad met onweer en bliksem, en hagelstenen zo groot als golfballen die op het dak neerkletterden en de auto’s op straat beschadigden. De mensen werden bang, was het een aardbeving zoals ze die twintig jaar geleden hadden meegemaakt? Het was alsof Handelingen 4: 24-31 hier in Vanadzor, zich voltrok. De hele plaats was letterlijk in opschudding! Toen David in de samenkomst de storm beval te stoppen – in de Naam van Jezus – hield de storm op! Vervolgens waren er genezingen zoals in Handelingen 4: 29-30 – de snelste en meest geweldige die we ooit gezien hadden! Om een voorbeelden te noemen: een man met vijf tumoren op zijn hoofd, een vrouw met een tumor in haar gezicht, een jongen met een kankergezwel op zijn rug – werden onmiddellijk volledig genezen – en nog honderden anderen meer!

Op zondagavond op de terugweg werden de bussen die uit de regio Karaba – waar de regering de kerk vorig jaar had uitgeschreven en hun kerkgebouw in beslag had genomen – tegengehouden en doorzocht. Er waren wegblokkade door de politie opgeworpen. Er werden Christelijke boeken en folders afgepakt – maar niet hun Bijbels.

De leiders van de grootste evangelische/ charismatische groepen – en mensen uit andere landen – stonden de hele tijd aan onze kant. In de voorbereiding voor de grote kruistocht die eerst in Yerevan zou worden gehouden, was voortdurende in gevecht met de regering. Op het vliegveld, toen we vertrokken, zei één van de voorgangers ‘Ik weet niet hoe dit zal aflopen, maar ik weet dat de hand van God met ons is en op ons rust. We hadden al een kleine opwekking, met gesprekken in elke bijeenkomst, maar God wil iets nieuws doen, iets groters. Voor we verder gaan, moeten we er veel moeite voor doen en die tijd is nu aangebroken. We mogen de dag van Gods wederkomst niet missen. David, jouw bediening is een geschenk uit de Hemel voor ons. Er komt een tijd dat we het grootste stadion in het land zullen huren en dan zullen we een grote uitstorting van de Geest zien!’

Genezen door de kracht van God – Campagne Armenië

1

1) Gezwel op rechterhand is verdwenen
2) Grootmoeder getuigd: dit meisje kon 4 jaar niet lopen – haar verlamde been is genezen
3) Tumor ter grootte van een ping-pong bal 10 jaar lang op haar linker kaak is nu verdwenen

2

4) Kanker tumor op de rug. Bij operatie zou hij verlamd raken. Compleet verdwenene.
5) Vijf tumoren op het hoofd. Compleet verdwenen.
6) Gebroken linker arm. Kon haar arm niet meer optillen om haar haar te verzorgen. Genezen.

3

7) 18 jaar hoofdpijn. Nu verdwenen.
8) 8 jaar gezwel in haar borst. Nu verdwenen.
9) Tumor in schildklier. Nu verdwenen.

4

10) Huid ziekte op handen en voeten. Open wonden. Huid ziet er nu perfect uit.
11) Al 20 jaren pijn in benen en voeten. Nu verdwenen. Hij kon niet stoppen met dansen.
12) Longkanker, was voor de 4e keer bezig met chemo-therapy. Nu kon ze vrijuit ademen. Geen pijn meer.

De kerk werd geboren in vervolging!

Ondanks de tegenstand, wat inhield dat we de Evangelisatie-campagne in Armenië moesten verplaatsen van de hoofdstad Yerevan naar Vanadzor in het noorden van Armenië. David werd ook nog uitgenodigd om te spreken bij twee samenkomsten in Yerevan om de gelovigen te bemoedigen, en om te bidden voor de overwinning en alle tegenstand in Armenië en. In totaal kwamen er 4.000 mensen.

Op vrijdagavond zei David:

Jezus leerde ons te bidden: “Onze Vader in de hemel, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Gods wil is evangelisatie! De stem van God kan niet tot zwijgen gebracht worden, niemand, geen demon in de hel kan de kracht van God stoppen!
De profeet zegt dat God zich zal ontfermen over Zijn volk en dat God zal antwoorden! Zie Joël 2: 18-19. “Dan zal de HEER het opnemen voor zijn land en zich ontfermen over zijn volk. De HEER geeft zijn volk dit antwoord: Ik zal jullie weer overvloedig voorzien van koren, wijn en olie. Ik zal jullie niet meer prijsgeven aan de spot van andere volken”.
Dit land Armenië is hongerig naar God! De profeet zegt in Joël 2: 21: “Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel, want God doet grote daden!” Ik wil u vertellen over de kracht van God! Petrus, nadat het vuur neerdaalde op die eerste gemeente op de eerste pinksterdag, zei men zie wat gebeurde is de vervulling van de profeet Joël! God ZAL grote dingen doen!

Wat we vandaag ervaren is de vervulling van Bijbelse profetieën in Jesaja 53 en Mattheüs 8: Hij was verwond om onze overtredingen en onze zonden en omdat Hij werd geslagen zijn wij genezen! Uw verlossing van zonde, uw genezing van ziekte kwam door de vervolging van Jezus! Omdat hij gevangen werd genomen, mishandeld, gekruisigd, alleen daarom, zegt de Schrift, kunnen we vergeving van zonde en genezing van ziekte ontvangen. Door de vervolging van Christus in de eerste kerk, is het Evangelie tot u gekomen. Omdat Jezus werd afgewezen, is het Evangelie tot u gekomen. Door vervolging, lijden en afwijzing is het Evangelie in uw land gekomen. Het is niet gratis. Er is een prijs voor betaald. Daarom jubelen we in vervolging, wanneer mensen ons aanvallen. Hierdoor bloeit de kerk, hij bloeit in vuur.

De mensen die onze evangelisatie in de media tegenwerkten hebben openlijk gesproken over mijn komst in het stadion en over hun angst voor het wonderlijke. Ik zie dat als profetisch. God zal het doen!

Door mijn hele leven heen, vanaf dat ik geboren werd, heeft God altijd wonderen gedaan! God beantwoordt gebed! Ik ben gedoopt in de Heilige Geest en vuur. De weg tot de zegen van God is, door het vuur te gaan, stap voor stap in de kracht van God. Dat is de ervaring van mijn leven geweest. Dat vuur wordt sterker en sterker. Elke dag krijg ik meer kracht van God, lopend in het vuur, door vervolging en moeilijkheden heen. We moeten bidden. We moeten God geloven. En God zal gebeden verhoren.

Bid voor de regering, bid voor degenen die ons tegenwerken. God zal verder gaan door de Heilige Geest. God zal Armenië verlossen. In welk land u ook woont, bid om de Heilige Geest en God zal ook in UW land komen. De kerk begon in vuur op de Pinksterdag en de kerk zal eindigen in vuur bij de wederkomst van Christus. Jezus zal terugkomen bij een brandende kerk! Bid! We moeten evangeliseren!

Al onze samenkomsten in Armenië werden live uitgezonden op internet. Toen we thuis kwamen, was er een email van een kijker met haar getuigenis:

Ik wil u bedanken voor uw komst naar Armenië en uw gehoorzaamheid aan de Heer, om Hem de eer te geven. Ik dank u dat u mij tot berouw hebt geleid en ik vergeving hebt kunnen vragen. Ik dank u dat u begon te spreken over genezing, omdat wedergeboren zijn door de Heilige Geest de meest belangrijke genezing is! Nu wil ik u vertellen van mijn geweldige persoonlijke genezingen omdat ik keek naar de dienst op internet! Jezus heeft me genezen van mijn pijnlijke heup – alle pijn is verdwenen! Als ik ’s nachts wakker werd, draaide ik me elke keer om vanwege de pijn in mijn heup. Ik had pijn bij het lopen. Nu is mijn heup volledig genezen door Jezus – net alsof Hij mij een nieuwe heup heeft gegeven! Prijs God! Ook had ik erge pijnscheuten in mijn oog en de linkerkant van mijn hoofd. Omdat de laatste twee weken mijn ooglid erg opgezwollen was, jeukte mijn oog heel erg en was ik doodmoe. In de genezingsdienst in Armenië op het internet, legde ik mijn hand op mijn hoofd en ook op mijn hart (ook voor emotionele genezing) maar ik dacht er niet aan om ook genezing te vragen voor mijn heup! Toen ik mijn hand op mijn oog en de linkerkant van mijn hoofd legde, was het net of Jezus er iets slechts uithaalde, daarna ervaarde ik diepe vrede! Mijn heup was genezen! De volgende dag ging ik met mijn man wandelen op het strand – het was geweldig!

5

13) Diagnose Hepatitis. Pijn is weg.
14) Al 4 jaar doof in linker oor. Er was verteld dat ze nooit meer zou kunnen horen. Maar ze kon nu alles verstaan.
15) Twee maanden geleden pols gebroken. Nu pijn en zwelling verdwenen.

6

16) Kon nog maar voor 10% horen en was verlamd aan rechter zijde. Totale genezing.
17) Al 2 jaar last van heupen. Kon niet zitten of staan zonder pijn. Genezen.
18) Pijn in al zijn gewrichten. Genezen.

7

19) Cyste en Hernia. Voelt het vuur door haar hele lichaam gaan. Nu is alle pijn verdwenen.
20) Grootmoeder verteld dat kleindochter rugproblemen had en slecht kon zien. Nu genezen.
21) Had meer dan 7 jaren Suikerziekte en pijn in voeten. Nu alle pijn verdwenen.

8

22) Permanent beven na langdurig geslagen en misbruikt te zijn. Al het beven is verdwenen.

De kracht van God was zichtbaar!

Zoeken