English

God beschermt zijn volk met een doel

God beschermde zijn volk Israël en beschermt ook in deze tijdzijn volk over de hele aarde. David Wilkerson vertelt over Gods bescherming. Hij doet dat niet zonder reden, maar met een specifiek doel. God beschermt ons op de lange reis naar onze eindbestemming: het Beloofde Land.

“David bad: “Behoed mij, God, ik schuil bij u (Psalm 16:1).” Dit is wat hij eigenlijk zegt: “Zet een heg om mij heen. Een muur van beschermende doornstruiken. Bewaar mij en bescherm mij. Zie iedere beweging, al mijn komen en gaan.” Beschermer
David gelooft dat God de rechtvaardigen behoedt. De Bijbel zegt dat David op al zijn wegen werd geholpen en bewaard. Deze gezegende man zegt: “Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven (Psalm 121:4-7).”

Opnieuw spreekt David over Gods goddelijke heg, een bovennatuurlijke muur van bescherming. Hij garandeert het ons dat God zijn oog op je gericht houdt, overal waar je gaat. Inderdaad, de Heer is met ons op alle plaatsen: op het werk, in de kerk, tijdens het winkelen. Hij is met ons in de auto, bus of metro. En al die tijd houdt God ons van het kwade af.

Mozes
Keer op keer noemt onze God zichzelf een beschermer van zijn volk. Maar wat is het doel? Waarom beschermt de Heer ons? Dit zegt Mozes: “Daarom gebood de HEER, onze God, ons al deze wetten na te komen en ontzag voor hem te tonen. Dan zou het ons goed gaan en zou hij ons leven sparen, zoals hij tot nu toe heeft gedaan (Deuteronomium 6:24).” Mozes zegt dat God de geboden gaf om ze te bewaren en ze na te komen. Om diezelfde reden wil God ons beschermen.

Denk aan al de manieren waarop God zijn uitverkoren volk, Israël, beschermt. Hij beschermde ze met de tien plagen in Egypte. Hij vernietigde Farao’s leger in de Rode Zee. Hij genas hen van dodelijke slangenbeten in de woestijn. De mensen getuigden van de macht die God geeft aan zijn kinderen en kleinkinderen. De Heer heeft ons van al onze vijanden verlost. Hij gaf ons voedsel , water en kleding. Hij bewaarde Israël dwars door alles heen.

Beloofde Land
Maar waren deze mensen bewaard en beschermd om uiteindelijk te sterven in de woestijn? Mozes zegt: “Maar ons leidde hij weg uit Egypte, om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat hij onze voorouders onder ede had beloofd (Deuteronomium 6:23).” Mozes vroeg aan Israël: “Waarom denk je dat dit alles nodig was? Waarom denk je dat Hij koos voor jullie? Waarom heeft Hij jullie verlost van de slavernij. Waarom zegende Hij jullie, terwijl jullie het verdienden om verlaten te worden?”

De Heer beschermt u met een doel. De Heer bewaarde Israël en zette een muur om hen heen met een specifiek doel: om ze te leiden naar een plaats. Hij leidt hen naar het Beloofde Land, de eindbestemming.”

2-4-2009 | bron: David Wilkerson

Zoeken