English

Geloven in perioden van droogte

davidwHoewel ik duizenden preken achter de rug heb, zijn er tijden waarin ik mij droog voel, ver weg van de warme aanwezigheid van God. Wanneer ik droog en leeg ben, heb ik geen verlangen om uit Gods Woord te lezen en weinig behoefte aan bidden.

door David Wilkerson

Ik weet dat mijn liefde voor Jezus sterk genoeg is en heb geen behoefte om de dingen van de wereld te proeven. Het lijkt alsof ik God dagenlang niet kan aanraken, misschien zelfs weken.

Heb je ooit andere christenen in de gaten gehouden terwijl je niets voelde? Ze getuigen van Gods antwoorden op hun gebeden en tonen vreugdetranen. Ze lijken te leven op een bergtop met blije ervaringen, terwijl jij voortsukkelt.

Ik geloof dat alle gelovigen droge perioden ervaren op verschillende momenten in hun christelijk leven. Zelfs Jezus voelde zich geïsoleerd toen hij uitriep: ‘Vader, waarom hebt Gij mij verlaten?’

Zonder de nabijheid van God is er geen vrede. Die droogheid kan alleen worden gestopt door de dauw van Zijn glorie. De wanhoop kan alleen worden weggenomen door de zekerheid dat God antwoord geeft. Het vuur van de Heilige Geest moet de geest, ziel en lichaam warm maken.

Er zijn momenten dat ik mij onwaardig voel, een zondaar, maar door alles heen mag ik weten dat Hij niet ver weg is. Ergens hoor ik een zachte stem roepen: ‘Kom, mijn kind. Ik weet wat je op dit moment allemaal ervaart. Ik houd nog steeds van je en zal je nooit verlaten of afstand van je nemen.’ Ik heb een vlam in mij dat niet zal uitgaan en ik weet dat Hij mij uit een droge periode brengt.

Deuteronomium 32:9-10 zegt: ‘Want voor de Heer gold dat volk als het zijne, Jakob was het deel dat hij zichzelf toemat. Hij vond het in een dorre woestijn, in een niemandsland vol van gevaar. Hij omringde het met zorg en met liefde, koesterde het als zijn oogappel.’

‘Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. De wilde dieren zullen mij eer bewijzen, de jakhalzen en de struisvogels, omdat ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis; het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken’ (Jesaja 43:19-20).

copyright 2008© Manna-Vandaag

Zoeken