English

Eenheid in verscheidenheid

Door John Hofman

Over eenheid wordt vaak gesproken, omdat het eenvoudig ontbreekt. Wat kun je al niet bereiken door eenheid. Als een voetbalteam echt een team is, dan zijn ze moeilijk te verslaan. In Genesis wordt zelfs door God gezegd dat als de mens één zou blijven ( het gaat hier om de bouw van de toren van Babel) hij tot alles in staat zou zijn.

God moest in deze situatie wel ingrijpen, omdat de mens louter en alleen zichzelf wilde verhogen en Gode gelijk wilde zijn. Daarom zond God een spraakverwarring (Babel betekent verwarring, chaos) zodat de mensen elkaar niet meer konden verstaan.

Het is echter, zeer beslist wel Gods doel en wil dat we één zullen zijn in Hem gelijk Jezus en de Vader één zijn. Niet vanuit een puur menselijke manier, maar vanuit de Heilige Geest. Op dit moment is de door Jezus gewilde eenheid nog een droom, een onverhoord gebed. Vooral in Nederland. We zien in ons kleine kikkerlandje kans om met meer dan 500 kerkrichtingen en stromingen naast elkaar te leven. Om elkaar te verketteren. Er is in ons land zoveel potentieel, maar als verdeeldheid blijft, dan komt er geen opwekking!

We zingen vaak liederen over opwekking, over grote daden Gods, over het winnen van zielen, het winnen van steden. We ontwikkelen methoden, we proberen van alles uit, we kopiëren de Toronto -beweging, de Willow Creek -gedachte, maar uiteindelijk zien we weinig blijvend resultaat. Je kunt de allerbeste methode hebben, maar als God niet meewerkt, wordt het doel niet bereikt. Wat nodig is, is een verandering van binnenuit.

Er zijn een aantal punten die eenheid, die wederzijdse acceptatie, grondig verhinderen:

Discriminatie op grond van ras of cultuur.
Daar heb die vervelende Turk weer of: het zal wel een Marokkaan zijn, die stelen immers als de raven. Mijn dochter met een Surinamer trouwen, geen denken aan. Zomaar een aantal voorbeelden uit het dagelijks leven. Een uiterst schrijnend voorbeeld van discriminatie is de uitroeiing van ruim 6 miljoen Joden door het bewind van Hitler.
Discriminatie op grond van economische status. Henk, da’s niks, hij is alweer gezakt. Hij is portier. Nee, neem dan Gerrit, die heeft het goed voor elkaar, een dikke Mercedes en een huis aan het water. Wat wil je nog meer.
Discriminatie op grond van intellectuele vermogens.
Jan is docent op een hogeschool. Hij geeft Frans. Ja, Jan die is echt slim, die neem je niet in de maling. Maar Truus, die kun je 10 keer iets uitleggen en dan nog moet je maar afwachten of ze je begrijpt.
Discriminatie op grond van geestelijke gaven.
Margriet die gaat als een speer. Ze krijgt de ene profetie na de andere profetie. Ze zal best wel erg geestelijk zijn. Marjam is het tegendeel; ze is nogal suffig en schijnt zelden of nooit iets van God te ontvangen.
Discriminatie op grond van uiterlijk.
Henry is ontzettend dik. Eigenlijk geen figuur om bij de ingang van de kerk de mensen welkom te heten. Laten we liever Roger nemen, die is altijd keurig gekleed en ziet er representatief uit. Henry stoot mensen af, hij kan beter in de keuken wat werk doen.
Discriminatie op grond van ‘zegeningen’.
Mensen die het goed gaat, worden als gezegenden beschouwd en dus als succesnummers. Mensen die langere tijd ziek zijn, geen werk hebben of gen partner kunnen vinden worden gezien als zondig, niet in orde en zelfs door God verlaten.
Ook binnen de kerk, de gemeente Van Jezus Christus vindt discriminatie plaats. In onze eigen gemeente was kortgeleden een echte verzoeningsdienst. Nederlanders vroegen vergeving aan Indonesiërs en Molukkers voor hetgeen Nederland had misdaan. Duitsers vroegen Nederlanders vergeving voor de gebeurtenissen in de oorlog. En zo ging het maar door. Er ontstond een sfeer van verzoening en vergeving waarin veel opgekropt verdriet en pijn naar buiten kwamen.

Discriminatie en vooroordelen worden vaak van geslacht op geslacht doorgegeven. Mijn vader placht altijd te zeggen: ‘Een dooie Duitser is een goeie Duitser.’ Hij had in de oorlog in het verzet gezeten en was jarenlang bevangen door haat en afkeer jegens de Duitsers. Als kind had ik deze afkeer overgenomen totdat ik tot het besef kwam dat ik er niets me opschoot. Ik toen het besluit genomen mijn overgeërfde haat af te leggen en verzoening uit te spreken. Sindsdien heb ik geen enkele moeite meer met het Duitse volk. Integendeel ik kan ze waarderen om hun discipline.

Eenheid wordt voornamelijk in de weg gestaan door discriminatie en vooroordelen Jezelf beter achten dan de ander. Ware eenheid begint bij vergeving, bij het belijden van fouten, van zonden, bij acceptatie van de ander, van een ander volk, een andere cultuur, een ander ras. Zelf geef ik les aan hoog opgeleide allochtonen uit China, Afghanistan, Iran, Irak, Syrië, Somalië Marokko, Turkije en Rusland. Ik ben blij dat ik uit de grond van mijn hart kan zeggen dat ik al deze mensen accepteer, respecteer en ze van harte het goede toewens.

Er zijn verschillende niveaus van eenheid:

Eenheid in en met jezelf.
In Jacobus wordt gesproken over gelovigen die niet ontvangen, omdat ze voortdurend twijfelen, omdat ze voortdurend heen en weer geslingerd worden en innerlijk verdeeld zijn. Ze zijn niet één van binnen. Ze vertonen een vorm van schizofrenie. Ze zijn instabiel, onzeker en veranderen steeds van mening en gedachten.
Eenheid in je gezin.
Als je geen eenheid hebt binnen je gezin, word je ernstig belemmerd in je geloof. Je gebeden worden belemmerd. Als man en vrouw echter één zijn, zullen de kinderen hierdoor veel zegen ervaren. Ze krijgen rust, stabiliteit en vertrouwen als pa en ma één lijn trekken en één zijn in hun levensstijl.
Eenheid in de kerk.
Als de gemeenteleden voluit de visie van de voorganger ondersteunen, kan er heel wat bereikt worden Als er echter verdeeldheid is, dan komt er niet veel tot stand. In het boek GODS DREAM TEAM van Tommy Tenney wordt heel duidelijk de vurige wens van onze Heiland en Heer Jezus Christus om eenheid beschreven. Aan de orde komen uitgebreid de hinderpalen voor eenheid, maar ook weg naar eenheid! Tommy heeft een enthousiaste en gepassioneerde schrijftrant. Het boek is een absolute aanrader voor iedereen die eenheid wil en die wil afrekenen met verdeeldheid.
John Hofman

Zoeken