English

DVD Europa Ontwricht van David Hatahway

b8c6a2da59e5c69d988f1e051b31605d

DVD Europa Ontwricht van David Hatahway
DVD Europa Ontwricht

De DVD EUROPA ONTWICHT is een aanvulling op het boek Babylon in Europa.

Europa is een veel besproken werelddeel. Van alle kanten wordt er druk uitgeoefend om één Europa tot stand te brengen. Vanwege de economie, de veiligheid, defensie…
De werkelijke reden achter talloze commissies, politieke druk is CONTROLE. Een controle die moet leiden tot WERELDCONTROLE, tot de heerschappij van de Antichrist. Europa, met name Berlijn, zal de zetel worden van de Antichrist.
De 4 DVD’s van de samenkomsten in 2009 uit IJsselstein zijn nu te bestellen bij: \n info@elia.nl Prijs is 25.00 euro + 2,50 portokosten.

De DVD toont u de geschiedenis van het ontstaan van Europa. Opvallend is dat de Eerste en de Tweede Wereldoorlog vanuit Duitsland geregisseerd werden. Ook is markant dat Pengamum, althans de restanten ervan, naar Berlijn zijn overgebracht door Hitler. In de Bijbel wordt Pergamum de Troon des Satans genoemd. Voorts was daar het verbond tussen Hitler en de Islamitische Moefti.

We zien dus hoofdelementen:
a) eerste Wereldoorlog vanuit Duitsland
b) Tweede Wereldoorlog vanuit Duitsland
c) Relatie tussen Islam en Hitler
d) Pergamum overgebracht naar Berlijn

Ontdek samen met David Hathaway de duistere agenda van Europa en besef welke hoofdrol er voor Europa in de eindtijd is weggelegd.
David Hathaway is de oprichter van Eurovision Mission Europa. Ook is hij eindredacteur van Prophetic Vision, een Bijbels magazine dat circa een miljoen lezers bereikt in diverse talen. Hathaway staat dit jaar (2010) 60 jaar in de bediening. Hij bereikt via massa-evangelisatie (stadions) en TV miljoenen in Rusland, Ukraïne en Europa.

Zoeken