English

DIT – IS GODS PLAN

054---ondergaande-zon-en-kr

David Hathaway

Bij het schrijven van dit artikel en dit magazine willen we niet dat u bang bent of ontmoedigd. God is uw Vader, het is Zijn taak om voor u te zorgen. Het is uw taak om zich te realiseren dat Hij dat doet!

Hudson Taylor van de Chinese Binnenland Missie schreef, terugkijkend op de woorden die door een predikant in zijn dagen werden gesproken: ‘Ik heb vaak gedacht aan de woorden die geuit zijn door professor Charteris, dat we in de Here Jezus een leven hebben van vasteongestoorde ontwikkeling van de kribbe naar het kruis; en de ware ontwikkeling van het christelijk leven is van het kruis naar de kribbe, totdat we kunnen rusten in de almachtige armen van Zijn oneindige Wijsheid en Liefde. We weten niet welke lasten of verbijstering of moeilijkheden de toekomst zal brengen; maar we kennen Hem, die we toebehoren en die we dienen. Hij weet alles; dit is genoeg voor ons’.

We leven in de vervulling van profetieën. In de Kerk zegt menigeen dat Jezus niet spoedig terug komt – dat er nog zoveel te vervullen is, het is onmogelijk. Maar Ezechiël 12: 26-28 zegt vandaag tegen ons: “Het Woord van God kwam tot mij: ‘Mensenkind, de Israëlieten (en in de kerk vandaag) denken dat jouw visioen op een verre toekomst slaat, dat wat jij aankondigt in geen eeuwen uitkomt. Zeg daarom tegen hen: Dit verzeker ik, God, de Heer: al mijn Woorden gaan in vervulling, zonder uitstel’.”

Drieëntwintig jaar geleden zei ik dat het IJzeren Gordijn zou openen. Dat was een zeer moeilijke periode. Niemand geloofde me, maar toen het Gordijn viel, was ik er klaar voor om daar direct heen te gaan om te evangeliseren, omdat God het aan mij geopenbaard had. Tien jaar geleden maakte ik een documentaire ‘De verkrachting van Europa’. – Dit is vandaag meer profetisch dan toen we het tien jaar geleden maakten, het gaat in onze tijd in vervulling! Vier jaar geleden maakte ik ook een documentaire, “Wie is in het bezit van Jeruzalem’: nu zet Obama Israël onder druk om Jeruzalem te verdelen, wat de Palestijnen de gelegenheid geeft om Oost Jeruzalem tot hun hoofdstad te maken; hun parlementsgebouw staat al in Jeruzalem! Dat weet ik omdat ik er geweest ben en omdat we mijn foto ervan in Profetische Visie hebben gepubliceerd! Ik heb Israël ook bezocht in de periode van 1961 tot aan de Zesdaagse oorlog in 1967. Ik zag hoe, tussen 1948 en 1967, Jeruzalem toen verdeeld werd, maar de situatie was onmogelijk! De Arabieren schoten midden in Jeruzalem op de Israëlieten! Het was de Zesdaagse Oorlog, die begonnen werd door de Arabische naties van Syrië, Jordanië en Egypte, die de stad herenigden. Om nu soevereiniteit op te geven, zouden ze opnieuw terrorisme hebben in Jeruzalem!

De totale bijbelse profetie staat vast in de beslissingen die nu gemaakt worden! Ik geloof dat de Tempel herbouwd zal worden. – Ik heb hier een documentaire over gemaakt, “De stenen roepen het uit”. De schepen van de Kerk zijn al gebouwd, en ze leiden nu de jonge mannen op die priester zullen worden. God zegt: “al mijn Woorden gaan in vervulling, zonder uitstel!”

Wie heeft de touwtjes in handen? Toen Gordon Brown eerder dit jaar de G20 bij elkaar riep, ontdekten we dat er een verborgen agenda is! Er is een lichaam dat er klaar voor is om de financiële, politieke en religieuze zaken van de wereld onder controle te houden, zoals beschreven is in Openbaring 13. Bij de Top werd gediscussieerd over een nieuwe wereldse muntsoort. ’s Werelds reserve munteenheidis de Amerikaanse dollar, China heeft de grootste reserves, Rusland de op een na grootste. Maar, naast de Britten, is Amerika het enige land dat de drukpersen gebruikt – ze printen geld simpelweg! Waar komt het geld vandaan dat de regering in het systeem stopt? Het is simpelweg geprint papier! Het is waardeloos! Banken mogen meer dan honderd keer de waarde van hun activa uitlenen. Als je een miljoen pond hebt om je bank te starten, kun je aan normale mensen zoals jij en ik, meer dan honderd miljoen pond lenen! We bevinden ons in een gevaarlijke situatie. De nieuwsfragment hieronder bevestigt wat we al gezegd hebben:

Persbureau Bloomberg meldde op 10 juli: De Russische President Dmitry Medvedev illustreerde zijn oproep voor een supranationale munteenheid door de dollar te vervangen door een voorbeeldmunt van een ‘verbonden toekomstige wereldse munteenheid’. “Hier is het”, zei Medvedev tegen reporters in L’Aquila, Italië, na een top van de G8. “Je kan het zien en aanraken”. De munt, waarop de woorden “eenheid in diversiteit” staan, was gemunt in België en werd gepresenteerd aan de leiders van de G8 delegaties, zei Medvedev. De vraag naar een supranationale munteenheid “houdt nu iedereen bezig, zelfs de munters”, zei Medvedev. De testmunt “betekent dat ze zich erop voorbereiden”.

Dit zou kunnen leiden tot het Teken van het Beest, beschreven in Openbaring 13: 16-17: ‘Het beest dwingt iedereen, rijk en arm, vrijen en slaven, om een merkteken te ontvangen in hun rechterhand of op hun voorhoofd, zo kon iemand alleen iets kopen of verkopen als hij dat merkteken droeg”. De noodzakelijke biochip is goed ontwikkeld. – Het formaat van een rijstkorrel, het wordt gebruikt om huisdieren, boerderijdieren en paarden te etiketteren, en uiteindelijk experimenteel gebruikt in mensen. Ze willen zelfs kinderen met een chip (voor hun veiligheid) registreren.

U zult zeggen: ‘we zullen ons hiertegen verzetten’, maar de enige manier waarop dit kan worden geïntroduceerd is door een verandering van munteenheid! Al zou u alleen in staat zijn om uw oude geld in nieuw geld te veranderen, op voorwaarde dat u de chip zou krijgen – zou u niet in staat zijn om te kopen of verkopen zonder het merkteken! Ondanks chip en pin, is creditcardfraude toegenomen. De volgende stap zou kunnen zijn: een chip geïmplanteerd in de hand of op het voorhoofd, de enige plek in het menselijk lichaam met de juiste schommelingen van lichaamstemperatuur om een biochip opgeladen te kunnen houden… Maar, net als elke computer (met zijn automatische downloads, updates en virussen), zijn biochips verbonden aan een extern controlecentrum… We zijn zo dichtbij deze dingen, dat dit een enorme verantwoordelijkheid creëert voor ons allemaal.

054---munten

Maar ik zeg dit niet om u bang te maken. Ten eerste: u bent een kind van God en God heeft een plan met uw leven. De Heilige Schrift is duidelijk, we zullen tegen die tijd beschermd worden. Ja, we zullen door beproevingen heen moeten, maar de beproeving zal ons in de glorie verlossen! Ten tweede: dit is allemaal onderdeel van Gods plan om Zijn Koninkrijk op aarde te brengen. Dan zal de duivel duizend jaar gebonden worden, er zal vrede zijn en we zullen met Christus heersen!

Het feit is, wat we nu doen bepaalt onze positie in het Koninkrijk! Jezus illustreerde dit door de gelijkenis van de talenten, aan één persoon was één talent gegeven, aan een ander twee talenten, en aan een ander vijf, en naarmate wat ze met de talenten gedaan hadden, toen de meester terugkwam, maakte hij hen regeerders over steden. Er is geen vraag, het is uw leven, uw dienst aan Christus hier dat invloed heeft op uw hele positie in het Koninkrijk. De Bijbel zegt dat we ons eigen grote huis zullen bouwen in het Koninkrijk – het is gebouwd met de materialen die u opzendt – zilver, goud dat in stand blijft, of hout, hooi, stro, dat verbrand zal worden. Wat u hier doet, bepaalt uw toekomst in de eeuwigheid. Dit is wat Jezus ons leert. Hoe meer u het Evangelie bestudeert dat Jezus verkondigde toen Hij op aarde was, dan zult u zich realiseren dat Hij niet alleen verlossing van de zonde predikte, Hij predikte ook het Koninkrijk van God op aarde! Dit is wat wij ook moeten verkondigen – het Koninkrijk van God! – Een tijd van vrede wanneer er geen oorlog zal zijn, waar de leeuw naast het lam zal liggen, en de duivel gebonden zal zijn.

Maar wat voor geest heeft de mensen vandaag onder controle? Het is niet Gods Geest! Waarom is Engeland met zijn goddelijke geschiedenis, vandaag het ergste volk in Europa vanwege overmatig drinken en drugsmisbruik? Het is omdat het volk zich heeft afgewend van God, en vele Christenen zitten in hun kerkbank en doen niets! Maar er is een trouw restant hier – degenen die bidden, die wanhopig proberen om de mensen terug naar Christus te brengen! – Net als in de Bijbelse dagen toen Elia het koppige huis van Israël zag en klaagde: “Ik alleen ben over”, maar God zei: “Ik heb 7000 mensen gespaard die niet hebben geknield voor Baäl!”

Ik wil dat we opstaan voor Christus en Zijn getuigen worden. In 1 Kronieken 28:2 zei David: “Ik was van plan zelf een huis te bouwen om daarin de verbondskist, waar de Heer, onze God, met Zijn voeten op rust, voorgoed onder te brengen.” Wat een uitdaging! Wat is de betekenis van dat huis van God? Het was gebouwd als een duidelijk bewijs van de macht en de glorie van God, een getuige van wie God is. Het Nieuwe Testament zegt dat U de Tempel van de Heilige Geest bent, vandaag zijn u en ik het levende bewijs van God, net zoals Salomo’s Tempel dat was. De wereld is vol van scepticisme en atheïsme – omdat er niets is dat hen overtuigd dat God er is!

Christenen hebben toegelaten dat de Bijbel verscheurd werd, en dat mannen de waarheid en juistheid van het Woord van God ontkennen. U kunt niet spelen met het Woord van God! Openbaring zegt: “Als u iets wegneemt uit Zijn Boek, dan zal uw naam uit het Boek des Levens worden gehaald.” En beroemde dominees voegen vandaag schaamteloos aan de Schrift toe; God zegt dat God hen zal straffen met de plagen die in het Boek beschreven staan – Openbaring 22:18-19. We moeten terug naar de simpele realiteit dat God van u en mij verwacht, het levende bewijs te worden van wie en wat God is! Mijn verantwoordelijkheid als evangelist is, om niet alleen het Evangelie te verkondigen, maar om het bewijs van wie God is, te demonstreren.

Een reden waarom we zo’n enorme reactie bij onze dienst krijgen, is niet omdat ik een ‘goede prediker’ ben, het is het feit dat mensen weten dat ik uit ervaring spreek, dat ik geen theorie vertel – Ik praat over de effectiviteit van wat God vandaag doet. En ik vertel ze dat als Jezus niet leeft en als ik niet de waarheid vanuit het Woord van God heb gezegd, dat er dan geen wonderen zullen gebeuren; maar God bewijst altijd de waarheid van wat ik zeg door de wonderen die Hij doet en de mensen die worden genezen. De kerk heeft vandaag geen Tempel nodig, wij zijn de Tempel! Het is de verandering en de demonstratie in uw leven dat de ongelovige zal overtuigen. U moet leven door geloof, zodat mensen Christus kunnen zien door wat u doet.

Maar David ging verder in 1 Kronieken 28:3-6, dat God Salomo had verkozen om het huis te bouwen, want God zei: “Ik heb Salomo gekozen om mijn zoon te zijn en ik zal zijn Vader zijn!” Begrijpt u dat? God zegt “Salomo zal MIJN zoon zijn en ik zal ZIJN Vader zijn! Dit is de relatie die WIJ hebben met God! Hij heeft ONS verkozen om ZIJN kinderen te zijn!

Onlangs in de Oekraïne vertelde ik over mijn jaar in een communistische gevangenis en ik zei dat gedurende lange tijd in die gevangenis God mijn gebed niet beantwoordde! Op een morgen zei ik: “O God, de hemelen zijn van koper, alles waar ik om vraag, geeft U me niet – mijn voedselpakketten, een bezoekje van mijn vrouw – U geeft me niets!” Ik zei: “O God, ik kan niet meer bidden!” Toen herinnerde ik me wat de discipelen zeiden: “Heer, leer ons te bidden!” Jezus antwoordde: “Als u bidt, zeg dan “Onze Vader…” In mijn wanhoop, met mijn tanden op elkaar, begon ik te zeggen: “Onze Vader”. Maar, opstandig als ik was, zei ik: “Ik kan niet zeggen ‘Onze Vader’, dat is het meervoud, ik ben hier alleen! Alleen! Ik kan alleen zeggen ‘Mijn Vader’…” En toen ik deze woorden sprak, realiseerde ik me plotseling in mijn hart, “God is MIJN Vader, Hij is van MIJ!” Wat een relatie! En plotseling veranderde de macht van God mijn leven, mijn gebed. IK BEN HET KIND VAN GOD!

Als u heeft beleden dat uw zonde is vergeven, bent u NIEUW, u bent gestorven in het oude, u heeft NIEUW leven, eeuwig leven – NU! U bent OPGESTAAN met Christus! U heeft geen ‘Christelijke psychologie’ meer nodig! Het is volbracht! U BENT een kind van God! Hij is UW vader! U bent van HEM en Hij is van U! Er zijn zoveel Christenen vandaag die niet die zekerheid hebben van het effect van hun verlossing. Maar als u die zekerheid had, dan zou de wereld die ook willen!

054---man-en-sateliet

Zoeken