English

David Wilkerson over zijn waarschuwing

God heeft een waarschuwing laten klinken.” David Wilkerson is niet onder de indruk van de kritiek op zijn boodschap, twee weken geleden, dat er zich binnen niet al te lange tijd een ramp voltrekt op aarde. Morgen gaat hij in een artikel op Manna-vandaag daar uitgebreid op in.

De Amerikaanse pinksterpredikant David Wilkerson verspreidde wereldwijd een ‘dringende boodschap’. Daarin zei hij dat een ramp op het punt staat zich te voltrekken over de hele aarde. “Het zal zo beangstigend zijn dat we allemaal zullen staan beven van angst.”

David Wilkerson verwierf wereldwijd bekendheid met zijn werk onder verslaafde jongeren in New York, vanaf eind jaren vijftig. Hij stichtte de organisatie Teen Challenge. Zijn boek daarover, ‘Het kruis in de asfaltjungle’ is wereldwijd een bestseller. In de jaren ’70 kreeg hij een visioen over de eindtijd dat hij te boek stelde. Het in 1978 verschenen ‘Het visioen’ ondervond aanvankelijk nogal wat scepsis omdat er zaken in beschreven werden die op dat moment nog volkomen onvoorstelbaar leken. Maar met het verstrijken van de jaren zijn tal van zaken uit ‘Het visioen’ bewaarheid geworden en andere zaken lijken niet langer ‘onmogelijk’. Sindsdien ontpopte Wilkerson zich steeds meer als iemand die op gezette tijden waarschuwt voor naderend onheil.

Twee weken geleden kwam Wilkerson met een ‘dringende boodschap’ die hij wereldwijd heeft verspreid. “Ik word er door de Heilige Geest toe gedrongen een dringende boodschap uit te zenden”, schrijft hij. “Een ramp die de hele aarde zal schudden, staat op het punt zich te volktrekken. Het zal zo beangstigend zijn dat we allemaal zullen staan boven van angst, zelfs de meest godvruchtige mensen onder ons!”

Die boodschap trok de aandacht. Aanvankelijk volgde bijval, maar later kwam e rook voorzichtige kritiek. Wilkerson werd onder meer verweten er wel vaker naast te hebben gezeten.

Morgen op Manna-vandaag een uitgebreid artikel van de hand van David Wilkerson zelf. “God heeft een boodschap van waarschuwing laten klinken aan zijn kinderen. Maar niemand is gealarmeerd. Juist nu willen weinigen iets te maken hebben met een boodschap die over oordeel gaat. Onze natie ís al gevuld met angst. We verwachten dat een andere terrorist ieder moment zal toeslaan. En de economie ziet er magerder dan ooit uit. Mensen zeggen: ‘Ik kan er niet nog meer bij hebben’.”

Bron: www.Manna-vandaag.nl

Zoeken