English

Leven zonder spijt

“Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen.” (Lucas 8: 17) Als je wilt leven zonder spijt, dan moet je een leven leiden met een doel en met het oog op de toekomst. Bij een klein kind gaat…

Lees verder

Het aanscherpen van uw profetisch inzicht

Profetie vormt een belangrijk onderdeel van ons christelijk leven. De Schrift zelf is doordrenkt met profetische woorden, die aan Gods volk gegeven zijn. Sommige werden uitgesproken voor afzonderlijke personen, andere voor steden, een volk of een deel van het volk. Weer andere hebben universele lading met betrekking tot Gods wil en Zijn wederkomst. Het is…

Lees verder

Waarom we verliezen wanneer we toegeven

Het stemt toch wel tot nadenken, dat we deze gevoelens uitgedrukt vinden in een werelds damesblad. Het blijkt wel, dat alle oude dingen weer nieuw zijn en dat God veel meer aan de kant van vrouwen staat, dan ons tot nu voorgehouden werd. De wereld ontwaakt tot de woede en desillusie van een generatie vrouwen,…

Lees verder

Hoe ga je om met onrechtvaardige behandeling

Heb je ooit te maken gehad met onrechtvaardige behandeling? Als je in een fysiek lichaam leeft en lucht inademt, weet ik al zéker dat jouw antwoord ja is. We weten allen dat het een pijnlijke ervaring is en meestal hebben we te maken met gevoelens van verwonding, boosheid en wantrouwen. Het is het meest hartverscheurend…

Lees verder

Beven voor Zijn woord

Door John & Lisa Bevere Bijbelstudie – aflevering 6- 2001 Beven voor zijn woord Wij moeten ons vernederen, bid en verneder je voor Zijn wonderbaar Woord en of vergeten wij dat al snel? “De ganse aarde vreze voor de Here, al de bewoners der wereld moeten voor Hem ontzag hebben. Want Hij sprak en het…

Lees verder

Zaai- en oogsttijd

Door John & Lisa Bevere Bijbelstudie – aflevering 5 – 2001 Zaai- en oogsttijd Jezus zei dat het Koninkrijk van God vergeleken kan worden met het principe van zaai- en oogsttijd (Markus 4:26-29). Een boer weet dat hij om een oogst te verkrijgen eerst de grond moet klaarmaken en verzorgen om daarna het gewas te…

Lees verder

Wat gaat het kosten

Door John & Lisa Bevere Bijbelstudie – aflevering 4 – 2001 Wat gaat het kosten Mensen met woedeproblemen verstoten uiteindelijk dezelfde mensen die zij naar zich toe willen trekken. Ik weet dat omdat ik het zelf ervaren heb en ik had een lange lijst met verontschuldigingen omdat gedrag te rechtvaardigen. Onder andere: “Zo ben ik…

Lees verder

Het ontwikkelen van een groot geloof

Bijbelstudie van John & Lisa Bevere Bijbelstudie – aflevering 3 – 2001 Het ontwikkelen van een groot geloof Enkele jaren geleden ging ik om halfzes in de morgen naar mijn kantoor om te bidden zoals ik al zovele malen daarvoor had gedaan. Echter, voordat ik begon, hoorde ik de Heilige Geest zeggen: “Zoek Lukas 17…

Lees verder

Beschermd: Uw geheime plaats van vrijheid

Door John & Lisa Bevere Bijbelstudie – aflevering 2 – 2001 Beschermd: Uw geheime plaats van vrijheid Het doet ons goed dat we hier de uitgave van ons nieuwste boek kunnen aankondigen: Under Cover. Ik ben er van overtuigd dat de boodschap van dit boek van cruciale betekenis is. Ik heb wereldwijd al jarenlang die…

Lees verder

Nederigheid

Door John & Lisa Bevere Bijbelstudie – aflevering 1 – 2001 Nederigheid Terwijl ik zat na te denken over het aankomende jaar – waarmee tussen haakjes het nieuwe millennium begint – gingen mijn gedachten onweerstaanbaar in de richting van een karaktereigenschap, die wij de komende tijd allemaal zullen moeten ontwikkelen. We zullen niet zonder kunnen,…

Lees verder

Volgende pagina »

Zoeken