English

DVD Europa Ontwricht van David Hatahway

DVD Europa Ontwricht van David Hatahway DVD Europa Ontwricht De DVD EUROPA ONTWICHT is een aanvulling op het boek Babylon in Europa. Europa is een veel besproken werelddeel. Van alle kanten wordt er druk uitgeoefend om één Europa tot stand te brengen. Vanwege de economie, de veiligheid, defensie… De werkelijke reden achter talloze commissies, politieke…

Lees verder

Wie heeft de echte macht?

Door David Hathaway – Eurovision Gods woord zegt: blijf vertrouwen. Velen maken zich zorgen over de economische wereldcrises. Echter degenen die Christus toebehoren, hoeven niet te vrezen. Wij zijn Zijn gezin. God wist sinds het begin van deze crises dat in alles wat er nu gebeurt, er niets is wat de duivel of de mens…

Lees verder

DIT – IS GODS PLAN

David Hathaway Bij het schrijven van dit artikel en dit magazine willen we niet dat u bang bent of ontmoedigd. God is uw Vader, het is Zijn taak om voor u te zorgen. Het is uw taak om zich te realiseren dat Hij dat doet! Hudson Taylor van de Chinese Binnenland Missie schreef, terugkijkend op…

Lees verder

Het verleden vergeten

Het verleden vergeten HET VERLEDEN VERGETEN – Ik kijk alleen vooruit! “Ik heb nog niet genoeg gedaan gedurende mijn laatste 60 jaar – Ik zou me schamen om voor de Heer te staan, niet waardig om het Koninkrijk binnen te gaan. Mijn verleden moet vergeten zijn, mijn heden is niet genoeg, alleen mijn toekomstige poging…

Lees verder

Angst – Geloof

Angst is het wapen wat tegen ons gebruikt wordt! Geloof is het schild wat God ons gegeven heeft! David Hathaway research Katie Morris De “samenzweringstheorie” is geen moderne kreet. Vanaf het moment dat de duivel Eva verleide om God ongehoorzaam te zijn, is de hele wereld verwikkeld in een machtsstrijd. “Alles wat ze uitdachten was…

Lees verder

Het land was in opschudding door de kracht van God!

Het land was in opschudding door de kracht van God! In de week voor onze evangelisatiecampagne in Armenië overspoelde onze advertenties het land. Opeens was er een enorme opschudding. Wetend dat mensen uit elk deel van het land zouden komen, werd er opeens druk uitgeoefend door de regering zelf. Ons legale contract met het stadion…

Lees verder

Zoeken