English

BRANDMELDER

column-johnhofman-brandmelderIn elk huis zijn ze te vinden: brandmelders. Ze gaan loeien als er brand of rookontwikkeling is. Ook in caravans en chalets zijn ze aanwezig zijn.

Afgelopen weekend sliepen we in een chalet op DE BETTELD vanwege de campagne van David Hathaway. We waren daar van vrijdag t/m zondagmiddag. Bijzondere diensten van een bijzondere Godsman die vol vuur het Evangelie, EEN KRACHT GOD TOT REDDING, BEHOUD EN BEVRIJDING, verkondigt.

In onze dagen zijn we vaak ongemerkt meer psychologie gaan toepassen dan Bijbels veranderen. Broeder Hathaway legt de nadruk op het feit dat alleen Gods woorden kracht hebben tot verandering. Psychologie kan hooguit menselijk gedrag tot een bepaalde mate uitleggen en aanbevelingen geven, maar wezenlijke veranderingen van binnenuit kunnen alleen door de kracht van God, de kracht van de Heilige Geest, tot stand gebracht worden door de mens in zijn diepste zijn, de menselijke geest, aan te raken.

Alle andere benaderingen zijn vaak psychologische methoden die of alleen tijdelijk werken en alleen nog voor ontvankelijke mensen. Jezus Christus kwam met de LIEFDE van de VADER en de woorden van de Heilige Geest zodat er een pure stroom van goddelijke levend gevende kracht tot de mensen kwam. Vandaag de dag is er zeer veel verflauwd, verwaterd en is er een mix ontstaan van goddelijke waarheden, psychologie, positief denken en bovenal humanisme waarin de mens steeds centraal staat.

Even genoeg hierover. Terug naar de brandmelder.

Midden de nacht schrokken Grada, mijn vrouw en ik wakker van een akelig getik boven ons hoofd. Na enig speurwerk vonden we de boosdoener: een heuse brandmelder. Toch was er nergens rook, heel apart. Wel was het erg benauwd in het chalet vanwege een gaskachel en dus maar een raam opengezet. Het lukte aanvankelijk maar niet om de brandmelder uit te krijgen, het onding bleef maar tikken. Na demontage bleek er een warning battery in te zitten. Grada is technisch slimmer dan ik en zij kwam met deze juiste analyse… De batterij is op. Geprobeerd de batterij er uit te halen, maar dat lukte niet toen uit pure wanhoop hebben we de draden maar doorgeknipt, geen schoonheidsprijs, maar we kregen het ding uiteindelijk stil.

Een beeld bij het doorknippen van draden, is de zonde uit ons leven totaal doorknippen, zodat zonde ons niet meer raakt. Doorknippen van zonde is in dit beeld de beste manier om de zonde stil te krijgen, voorgoed het zwijgen op te leggen.

Ik zag ondanks de vervelende situatie ook nog een ander beeld. Soms geeft God alarmsignalen af, dan moeten we in actie komen. S oms willen we dat niet en knippen we zelfs de draden door. Geestelijk gezien heel gevaarlijk, omdat we dan bewust alle communicatie met God afsnijden. In z´n geval bracht het ons op het idee een raam open te zetten, zuurstof dus. Zo moeten wij ook alle ramen van ons hart openzetten om geestelijk zuurstof binnen te laten.

Lieve mensen, laten we acht slaan op Gods BRANDMELDER voordat we van binnen verstikt worden door rook en geestelijk niet meer kunnen ademen.

Uw columnist John Hofman

Zoeken