English

Alles wat Hij wil is jouw trouw

God heeft geen belang bij je huis, je auto, je meubels, je spaargeld of je bezittingen. Het enige dat Hij werkelijk wil is jouw vertrouwen – jouw geloof in Zijn woord. En dat is iets dat bij andere, meer geestelijk lijkende mensen ontbreekt.

door David Wilkerson

Je kunt naar een ander persoon kijken en denken dat deze veel geestelijker is dan jij. Terwijl die persoon in werkelijkheid enorm aan het worstelen is om zijn schijn van rechtvaardigheid hoog te houden.

Als God naar jouw kijkt verklaart Hij: ‘Daar is een rechtvaardig man of vrouw’. Waarom? Omdat je hebt toegegeven dat je in jouw streven om rechtvaardig te zijn hulpeloos bent en het zelf niet kunt. En je hebt vertrouwen in de Heer gelegd dat Hij je deze rechtvaardigheid zal geven om niet.

Paulus vertelt ons dat we als rechtvaardigen gerekend worden in Gods ogen om dezelfde reden als Abraham. ‘Daarom werd Abraham rechtvaardig verklaard. Maar deze woorden zijn niet voor hem alleen neergeschreven, maar ook voor ons. Ook wij worden rechtvaardig verklaard, omdat we geloven in hem die onze Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt’ (Romeinen 4:22-24).

Je kunt stellen: ‘Ik geloof dit, ik heb geloof in God die Jezus uit de dood heeft opgewekt’. Maar de vraag voor jouw is, geloof jij ook dat God een dood huwelijk kan opwekken? Geloof jij ook dat Hij leven kan brengen aan iemand die geestelijk dood is? Geloof jij ook dat Hij jouw kan redden uit de put van schadelijke gewoonten? En geloof jij ook dat Hij jouw slechte verleden kan uitwissen en al deze verloren jaren kan herstellen?

Als alles hopeloos lijkt – als je in een onmogelijke situatie zit, zonder middelen en zonder enige hoop – geloof je op dat moment dat God jouw Jehovah Jirah kan zijn, die voorziet in al jouw noden? Geloof jeu dat God is toegewijd aan het nakomen van Zijn beloften aan jou – en dat wanneer Hij ook maar één van deze beloften niet zou nakomen de hemelen zullen smelten en het universum uiteen zal vallen?

Van Manna-vandaag 2009-08

Zoeken