English

Aktueel

HOE VERWERK JE EEN TRAUMA EN HOE HERSTEL JE?

Trauma’s. We kennen ze vaak uit eigen ervaring. Verlies van een partner, een kind, een baan. Of misbruik in het eigen gezin, pesten op school, afwijzing op het werk, in de kerk. Of naties met een slavernij – verleden.

Trauma’s laten diepe sporen na van angst, pijn, verdriet en boosheid. Velen leven echter gewoon door alsof er niets gebeurd is. Ze camoufleren de opgelopen pijn door keihard werken of een wild uitgaansleven of door verslaving aan drank, shoppen e.d. Sommigen zetten zich af tegen de overheid, tegen gezag en laten niemand meer toe in hun gevoelsleven. Want velen niet beseffen is dat door shock en trauma bepaalde hersenfuncties tijdelijk of langere tijd bevroren raken, buiten gebruik.

bevroren-pijn-ontdooidZelf heb ik een zeer complexe burn-out meegemaakt. Van het ene op het andere moment kon ik nauwelijks lopen; ik kon nog geen minuut staan. Ik kon slechts haperend spreken en maakte mijn zinnen niet af. Ook mijn geheugen was aangetast. Ik had jarenlang
ernstige slaap- en angststoornissen. Ik had last van oorsuizingen, paniekaanvallen e.d. Mijn schildklier werkte niet goed meer. Mijn emoties waren zo goed als dood. Kortom: ik was meer dood dan leven, zowel geestelijk als lichamelijk. Door een zeer bijzonder
proces van innerlijke genezing en reiniging heeft God mij totaal hersteld van al mijn klachten. Sterker nog: hij heeft mij een
compleet nieuw geestelijk fundament gegeven met nieuwe emoties waardoor ik nu mensen kan liefhebben waar ik eerst een hekel aan
had.

Het seminar is gebaseerd op mijn boek Bevroren pijn ontdooid.
Ook verkrijgbaar in het Engels en Spaans.

Zaterdag 9 november seminar over genezing van trauma’s in gemeente De Bron van het Levende Woord. Pastor is Iwan van Geene.

Prozastraat 121a, 1321 GZ Almere (naast Buutcentrum Boegbeeld).
Het is Almere Stad, Literatuurwijk,het is het gebouw met de GELE deuren.
Voor treinreizigers : Station Muziekwijk.
Van daaruit bus 4, halte Literatuurwijk -Midden.

Het seminar duurt van 10.00 tot 14.00 uur inclusief pauzes en lunch.

Hoe kom je in je bestemming?

Bestemming is een einddoel, een eindstation, komen waar je wezen wilt of liever gezegd waar God je hebben wilt. Derek Prince, de be- kende bijbelleraar, heeft op zijn grafsteen laten zetten: THUIS. Ein- delijk was hij bij de Vader, bij God. Trouwens in het Hebreeuws betekent Vader OORSPRONG. God de Vader is in dit verband de Oorsprong aller mensen, aller dingen. Hij is het begin en het eind.

Erg simpel gesteld zou je kunnen gezegd dat het volkomen opgaan in de Vader ons aller eindbestemming is.

1

De weg naar het einddoel begint met een visie, een droom, iets waar je je in vastbijt. Een profetie, een roeping. God heeft aan een ieder van ons gaven en talenten gegeven. In de gelijkenis van de talenten kre- gen de dienaren van hun heer allemaal talenten. Goudstukken die elk 34 kilo wogen (om te kunnen tillen, ga naar een sportschool) en een waarde vertegenwoordigden van miljoenen euro’s. Hieruit sprak ver- trouwen, verantwoording van de dienaren om er iets goeds, iets voor- treffelijks mee te doen. Om te horen te krijgen: Welgedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht. Dit symboliseert hoe waardevol God ons vindt en hoeveel Hij in ons allen investeert.

2

Voordat we überhaupt de reis ondernemen gaat richting bestemming zijn er 3 kernvragen die we ons moeten stellen:

a) Wie ben ik. Wat is mijn identiteit. Stukje uitleg over identiteit

b) Wat kan ik, wat zijn mijn gaven en talenten en

c) Hoe ga ik die inzetten?

Primair moeten we ons bewust zijn dat God ons liefheeft en dat onze naasten moeten liefhebben als onszelf. Dat zijn de grondregels voor het hele geloofsleven. Daar begint en eindigt het mee. Als het gaat om wat je gaven zijn, dan zijn er dingen die ingebakken zijn. Al op jonge leeftijd is er vaak belangstelling voor techniek bij jongens of meisjes of om bijvoorbeeld te helpen in de zorg.

Wat techniek betreft aan mij niet besteed. Sommigen zijn geboren lei- ders, leiders van nature. Dat is al zichtbaar in het gezin, op school. Lange mensen zoals Hans, Ronald en Konstant hebben onmiskenbaar een voordeel. Ze imponeren, terwijl kleine mensen moeten opzien (Calimero complex).

Los van natuurlijke gaven die God zeker kan gebruiken, zijn er ook geestelijke gaven. Het punt is dat velen op hun natuurlijke gaven ver- trouwen en bij geestelijke gaven volkomen afhankelijk zijn van Gods Geest. De kunst is de juiste balans, dat je gebruikmakend van je na- tuurlijke gaven (bijvoorbeeld spreken en onderwijzen) dat je deze on- derwerpt aan de Heilige Geest. Dan zal het maximaal effect hebben.

3

Bouwstenen om te bouwen aan je bestemming, op weg gaande, zijn gebed, Bijbelstudie, deelnemen aan het gemeente zijn en focus op God in de eerste plaats en niet op het doen. Wist u trouwens dat het werk- woord DOEN in het Hebreeuws niet bestaat en wel het werkwoord ZIJN. God zegt niet Ik doe wat Ik doe, maar IK BEN die IK BEN. Het gaat dus om ons innerlijk, ons zijn, onze identiteit. Echter, het is geen roltrap naar de hemel. Maar wel activiteit vanuit Gods rust en vrede, doordrongen zijn van zijn kracht en leven.

4

Dan zijn er de hordes. U kent ze nog wel van de Olympische Spelen met soms dramatische afloop. De hordes zijn de belemmeringen op weg naar het doel, de bestemming. Ik noem er enkele:

a. Verleden, traumatiek. Hoe ernstig ook, blijf er niet in hangen. Paulus, die de moord op Stefanus op zijn geweten had, zei: Eén ding doe ik: Me uitstrekken naar de toekomst en vergetende hetgeen achter mij ligt. Hij spande zich dus in om zijn verleden te verwerken en wist dat hij hiermee moest afrekenen, omdat hij anders niet verder zou komen.

b. Ego: zijn we bezig met onze eigen eer, status, wat levert het mij op i.p.v. van gericht te zijn op Gods eer. De dingen doen vanuit passie, vanuit bewogenheid, vanuit een radicale keuze. GAAN VOOR GOD net als de Olympiërs gingen voor goud.

c. Angst. Laat je niet tegenhouden door vrees en angst voor mensen, voor het onbekende. Geef je vrijmoedigheid niet prijs.

d. Starheid: houd niet persé vast aan je eigen mening en opvatting. Dien het grotere geheel. In Nederland zijn we zo bezig met vakjes, hokjes, met eigen winkel dat we vergeten dat God alleen de eigenaar is van de grote, hele supermarkt. Laten we elkaar de ruimte geven en God zal dan ons meer kunnen zegenen dan dat we vasthouden aan onze eigen plek.

e. Misleiding: gras is groener bij de buurman. Laat je niet verleiden om op elke aanbieding of mogelijkheid in te gaan, ook al levert dat op korte termijn meer op. Lot koos voor het directe, het zichtbare, het aantrekkelijke voor ogen en Abraham koos voor resultaat op termijn: werken aan het innerlijk, gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus. Lot kwam in de wereld terecht, de brede weg en Abraham wandelde op de smalle weg.

f. Ongeloof. Door ongeloof kwam een hele generatie om in de woestijn. Als God zegt: je kunt het, denk dan niet: ik ben zwak, ik ben nietig, er zijn reuzen. Ja, er zijn reuzen, inderdaad, David was klein, had slechts een steentje, maar wierp die in Gods kracht naar Goliath, die vloekte en tierde en intimideerde.

Neem een voorbeeld aan het geloof van br. David Hathaway.

g. Tegenstand: de boze zal je niet met rust laten. De Bijbel zegt: allen die Jezus willen dienen, zullen vervolgd worden. In Iran kom je in een smerige gevangenis waar je bovendien nog gemarteld wordt. Onze tegenstand bestaat vaak uit nare onvoorziene omstandigheden zoals ontslag, ziekte, conflicten met medebroeders en zusters, aanlo- pen tegen karakterzwaktes, verslavingen e.d.

Dan komt volharding om de hoek kijken. Je ware aard komt naar boven. Als we net als Jozef volharden ondanks onrechtvaardige be- handeling, afwijzing, zelfs vernedering, dan zal God ons bovenmate verhogen.

h. Verlies aan energie, matheid en uiteindelijk burn out.

5

Ambities: je hebt goede en verkeerde ambities. Satan viel door ver- keerde ambities. Hij wilde als God zijn. Wat zijn ten diepste je motie- ven. Ben je uit op een positie, op eer van mensen of gaat het je om Christus. Koning Saul was gefocust op eer van mensen, hij werd ja- loers op David net zoals de Arabieren jaloers zijn op de Joden. Pas op voor jaloezie, het is verrotting der beenderen zegt Spreuken (Spreuken 14: 30 “Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is ver- tering voor de beenderen”). David was ondanks zijn fouten een man naar Gods hart. Vanuit verkeerde ambitie worden we strebers, pres- tatiegericht in plaats van relatiegericht. We profileren ons vaak door de nadruk te leggen op: Kijk eens wat ik doe, wat ik kan, wat ik pres- teer.

soms hebben we te grote schoenen aan en struikelen we. We moeten geduld beoefenen, stap voor stap. Het opgeven van eigen ambities is vaak DE sleutel verhoogd te worden door God.

6

In de periode 2005 – 2008 leed ik aan een complexe burn-out. Ik sliep nauwelijks, werd gefolterd door hevige angsten, had last van een traag werkende schildklier, had sterke oorsuizingen, stond vaak bol van stress en spanning. Ik had tot dan toe mijn leven opgebouwd uit doen, uit presteren, uit kennis . Allemaal vanuit diepe verwerping. Ik was eerzuchtig, ultra ambitieus, maar ten diepste verlangde ik naar liefde, naar pure, onvervalste liefde. God heeft mij toen drastisch her- vormd. Ik kreeg van Hem een nieuw bodem, een nieuw fundament, nieuwe muren en een nieuw geestelijk dak (denken). Fundament slaat voor relatie met Christus, verbinding met God. Muren staan voor identiteit, stevigheid, stabiliteit en dak staat voor vernieuwing van denken.

7

God heeft mij nieuwe liefde gegeven voor Hem, voor mijzelf en voor anderen in een mate die ik niet had daarvoor.

9

Van perron naar perron: veel zijn actiegericht en hollen van perron naar perron, schijbaar druk en actief, maar geestelijk niet groeiend. Zij stappen niet in de trein richting bestemming. Ze zijn vaak meer net zichzelf bezig dan met de wil van God. Het is meer buitenkant dan binnenkant. Sterker nog: van buiten kan alles er strak uitzien, pak- kie deftig, zondagse smile, maar binnen is het leeg en hol. Net als hout dat geverfd is, maar van binnen vermolmd. Laat nooit toe dat uw bui- tenkant overheerst en uw binnenkant wordt verdoezeld. laat de vlag altijd de lading dekken. laten we echt zijn!

8

Van station naar station: het is Gods wil dat we gaan van station naar station, bij elke halte geeft God ons nieuwe instructies, voegt hij toe aan onze gaven of zet hij soms een en ander in de ijskast. Soms komt er een nieuwe seizoen in onze bediening. God zal ons tevoren klaar- maken hiervoor. Verandering van gemeente, van woonplaats, van contacten, van nadruk, van accent.Toekomst: we moeten toekomst

10

Toekomst gericht zijn, niet zoals ik eerder zei, in het verleden blijven hangen. Het begint met een belofte van God, begieten door verbin- ding met God, God beschermt zijn planting, hij bevestigt je. Vervol- gens komen er beproevingen, dan moet je overwinning bevechten, niet opgegeven en uiteindelijk zul je je bestemming dan bereiken.

11

Leef buitengewoon: wees buitengewoon in je relaties, in het geven, in het dienen, in toewijding. Neem geen genoegen met een zesje. Zeker, Gods molens malen langzaam. Maar je komt, als je volhoudt op je be- stemming.

12

Het land der belofte, van zegen, van leven in overvloed. Te bereiken door Visie volharding en vruchtdragen.

13

Prijs: je betaalt een prijs, zeker, en je hebt een kampioensmentaliteit nodig.

Jozef had een drom waarin zijn broers, voor hem bogen. Deze werden ziedend van jaloezie en wieren hem in de put. Hij werd verkocht als slaaf, verleid door Potifar ’s vrouw. Toch zegende God hem in al zijn gevangenistaken. Dus, ook al zit u onschuldig in de gevangenis, letter- lijk of figuurlijk, blijf uw best doen. Toen ging hij dromen uitleggen van aan bakker en aan de schenker. En hij werd vergeten.

Soms denken we: God is ons vergeten, Hij gaat aan ons voorbij. Uit- eindelijk krijgt Jozef een droombaan, niet voor gesolliciteerd. De vice premier van Egypte, is op één na de hoogste man.

De way up begint met de way down.

Ook hier is volharding een sleutelbegrip. Uiteindelijk kom je op je be- stemming. Niet iedereen wordt vice–premier of senior pastor of zoiets maar streef naar het hoogst haalbare in God, dan krijg je een beloning voor de eeuwigheid die eeuwig duurt.

Ik wens u allen een goede reis op weg en behouden aankomst en behouden bestemming.

John Hofman

Zoeken